Post- og telegrafkontor

Herfra kan man sende og modtage et telegram. I skole- og helligdagsferierne er det også her, man kan veksle til skillinger.