Soldaterbyen

1
Butik og billetter

Velkommen til Historiecenter Dybbøl Banke. Her kan du købe din billet - og gå på opdagelse i butikken, hvor du kan finde alt fra bøger til uniformer.

×

2
Soldaterbyen

I 1864 lå soldaterbyen øst for Sønderborg. Her kunne soldaterne få sig en velfortjent pause fra kampene.
Du er også velkommen til at tage en pause ved bordene og spise din medbragte mad.

×

3
Fortællehjørnet

I skole- og helligdagsferier, når det ikke regner, kan der være fortællinger her.

×

4
Stabsbarak

Barak til stabsofficererne.

×

5
Mandskabsbarak

Barak til de menige soldater.

×

6
Post- og telegrafkontor

Herfra kan man sende og modtage et telegram. I skole- og helligdagsferierne er det også her, man kan veksle til skillinger.

×

7
Brønd

Vand er vigtigt både til at drikke, at vaske krop og tøj og give til hestene.
Voksne må gerne prøve brønden, men vi anbefaler dig ikke at drikke af vandet.

×

8
Smedje

Der er brug for mange smede bl.a. til at sko de mange heste, som deltager i krigen.

×

9
Marketender

Marketenderen er en butik for soldaterne. Her kan de købe de ting, som ikke udleveres fra hæren.

×

10
Kogeskur

Her kan soldaterne tilberede deres udleverede rationer.

×

11
Fæstningskanon, lav

Kanonen er blevet ramt, og røret skal derfor sættes på en ny lavet (understel af træ).

×

12
Krudtmagasin

Her opbevares krudt og granater, som skal bruges til at forsvare skansen.

×

13
Skansen

Skansen er et forsvarsværk bestående af volde, voldgrave og forstærkede bygninger. Der er 10 skanser på Dybbøl Banke i 1864. Dette er ikke en af dem, men en rekonstruktion.

×

14
Storm skansen!

Har du mod på det, kan du prøve at storme skansen, som preusserne gjorde i 1864. VIGTIGT: Du må kun løbe opad – aldrig nedad volden!

×

15
Fæstningskanon, høj

En 84-pundig granatkanon der skyder med runde granater fyldt med krudt.

×

16
Eksercerplads

”Deling RET!”

×

17
Blokhus

Blokhuset fungerer som en skanse i skansen. På taget og på siderne ligger der jord, der skal beskytte mod fjendens granater.

×

18
Kanonkran

Bliver en kanon ramt af en granat, så lavetten går i stykker, skal man bruge en kran for at løfte det tunge kanonrør op på en ny lavet.

×

19
Rullebro

Den tonstunge rullebro er den eneste ind- og udgang til skansen. Når den rulles ind, er skansen lukket af for fjenden. Vær opmærksom på, at vi kun har bygget en halv skanse.

×

20
Udsigtsplads

Fra plateauet kan du få godt blik ud over slagmarken og bl.a. se resterne af Skanse 4 og 8. Du kan også se den store preussiske skanse, der i dag kaldes Kongeskansen.

×

21
Feltvagthytte

Står man på forpost foran skanserne, er det rart, at man har et sted at søge ly for blæst og regn.

×

22
Rute 1864 - Informationstavle

Scan QR-koden og hør en øjenvidneberetninger om hvad der skete her den 18. april under stormen på Dybbølstillingen.

×

23
Børneskansen

I skole- og helligdagsferier kan du søge efter krigens spor i sandet.

×

24
Mennesker i krig

Udstilling om nogle af de mennesker der var med i Krigen 1864.

×

25
Feltkanon

Feltkanoner er mindre kanoner, der kan flyttes rundt med.

×

26
Fyldemagasinet

I fyldemagasinet fylder man krudt i granaterne, inden de bæres ud til kanonerne og affyres.

×

27
Blokhusvæg

Se filmen om vores skydeforsøg med kugler og kardæsker mod denne del af en blokhusvæg samt mod en skibsside.

×

28
Madpakketelt

Primært for grupper.

×

29
Undervisningstelt

Telt til brug i vore skoleprogrammer.

×