Samlingen af Dybbøl Mølle starter

Tirsdag den 24. september kl. 10.00 starter samlingen af Dybbøl Mølle med nye dele

Den nye murkrone er støbt i beton og de rette huller og udfræsninger til befæstningsbeslag er udført. Den nye tandkrans er rustbeskyttet og monteret på murkronen. Det hele ligger klar på jorden ved Dybbøl Mølle, så den store BMS-kran kan løfte de nye dele på plads øverst på møllen.

Hermed starter første fase af samlingen af den historiske mølle, som nu har ligget adskilt i hoveddele i et par måneder.

Herefter skal murerne fra Fynsk og Søn i gang med at mure en skalmur udenpå beton kronen, som derefter skal pudses. Når det er afsluttet, er der igen behov for en stor kran til atter at løfte møllehatten op på plads.

Møllehatten er i mellemtiden blevet grundigt efterset og tandhjulene er renset og rustbeskyttet, lejer er udskiftet og træværket er malet ”Dybbøl Mølle rød”. Den mangler endnu den sidste klargøring, men vil være klar, når murkronen er klar til at modtage hatten.

 

Med venlig hilsen

Jens Peter Rasmussen

Formand for bestyrelsen for

DSI Dybbøl Mølle

 

Evt. spørgsmål kan rettes til mig pr. mail: mjprasmussen6@gmail.com eller telefon: 40 36 48 48.

Pressen er velkommen til at overvære monteringen af murkrone med tandkrans på mølletoppen den 24. september kl. 10.00.