Preussen sætter nye, moderne kanoner ind

Da den preussiske overkommando har stor respekt for danskernes stilling på Dybbøl, beslutter man at indlede en egentlig belejring af stilling med indsættelse af moderne svært belejringsskyts. Dette skal dog først transporteres med tog fra Berlin og til Dybbøl. Fra den 10. marts begynder man anlæggelsen af kanonstillinger på Broagerland ved Gammelmark, da kanoner herfra med stor virkning vil kunne beskyde de danske skanser i flanken. Desuden anlægges nu observationsposter samt en artilleripark bag kanonstillingerne.

Preussiske artillerister i færd med at lade og indstille en af de svære belejringskanoner.

Den 15. marts åbner batterierne for alvor ild mod de danske skanser. Den preussiske overkommando forventer, at man kan fordriver danskerne fra skanserne vha. disse nye svære belejringskanoner. Der er tale om 12 og 24 punds (12 og 15 cm) riflede bagladekanoner med rækkevidder på op til 5 km og med en for den tid uhørt præcision.

Den preussiske overkommando må efter et par dages bombardement indse at deres moderne kanoner alene ikke vil kunne fordrive danskerne fra skanserne. Man indstiller sig nu på en længerevarende belejring med bygning af et egentligt angrebsværk foran Dybbølstillingen. Kanonerne på Broagerland får herefter til opgave at hindre danskerne i at vedligeholde og forstærke Dybbølstillingen.

 

© Centerleder Bjørn Østergaard, Historiecenter Dybbøl Banke.

Næste afsnit >