Tyskland i 1864

Tyskland som vi kender det i dag eksisterede ikke i 1864.

Tyskland var et kludetæppe af 35 små og store kongeriger, fyrstendømmer og fristæder kaldet Det tyske Forbund (Der deutsche Bund).

Hertugdømmer Holsten og Lauenborg var også medlemmer af forbundet. Dette indebar at den danske konge som hertug i Holsten og Lauenburg også havde rang af tysk fyrste og dermed var medlem af Det tyske Forbund!

Østrig var som permanent formand den dominerende magt i det tyske forbund. Udstrækningen af det tyske forbund er markeret med en rød streg. Bemærk at kun en del af det østrigske kejserrige i realiteten var en del af forbundet.

Preussen var Østrigs største konkurrent i forbundet ikke mindst pga. det gennemindustrialiserede Ruhr-område (Rheinland-Westfalen), som efter Wienerkongressen 1814-15 blev en del af Preussen. England havde ønsket et stærkt Preussen som modvægt til Frankrig.

Preussen ønskede et samlet tysk rige uden Østrig under preussisk ledelse, hvilket lykkedes efter krigen mod Frankrig i 1870-71. Herefter var det nye tyske kejserrige uden deltagelse af Østrig-Ungarn en realitet.