Vis tidligere udgaver...

1864-Tidende

6. april 1864

  Angreb på venstre fløj

  Preusserne driver forposterne yderligere tilbage.

  Af Lars Lindeberg, 1964

  For at få plads til at anlægge en ny parallel foran den første gik preusserne natten til den 6. april 1864 til angreb syd for Flensborg-chausseen og kastede de danske forposter yderligere tilbage. Danskerne prøvede, efter flere timer at have ligget i skydefægtning med fjenden, at tage de tabte skyttegrave tilbage, men forgæves. Preussernes tab: 3 døde og 18 sårede. Vore tab: 15 døde, 9 sårede og 13 fangne.

  Imens arbejdede skansebesætningerne videre på at udbedre de skader, beskydningen den foregående dag havde voldt, og der blev god tid til arbejdet. De fjendtlige batterier genoptog først skydningen kl. 13 om eftermiddagen, og ilden fordeltes ligeligt mellem skanserne og Sønderborg, hvor der igen udbrød brand. Preusserne sendte os i alt 2.058 granater, skanserne koncentrerede deres ild om de fjendtlige anlægsarbejder foran fronten.

  Under beskydningen blev 7 dræbt og 16 såret.

  General Hegermann-Lindencrone 1. Kavaleribrigade rykkede frem til Hørup, 2. Kavaleribrigade blev sat over Sallingsund og marcherede til Skive.

  Foran Fredericia var alt roligt.

   

  * * *
  Brugerkommentarer til 1864-Tidende via Facebook