Vis tidligere udgaver...

1864-Tidende

18. marts 1864

  • 3333De danske forposter er nu trængt helt tilbage til umiddelbart foran skanserne.
    BilledeTekst

Våbenhvile i Sundeved

Men Broager-batterierne var ikke blevet underrettet.

Af Lars Lindeberg , 1964

Natten til den 18. marts 1864 gik med udbedre de skader, gårsdagens beskydning fra Broager havde voldt i Skanse 2. Broager-batterierne rettede stadig deres ild mod Skanse 2 som svarede på preussernes 232 granater med 48.
Om eftermiddagen blev der afsluttet våbenhvile, for at de døde fra kampen dagen før kunne blivet samlet ind.

Preusserne havde glemt at underrette Broager-batterierne om våbenhvilen, så da den trådte i kraft kl. 17.30, fortsatte de skydningen. Den blev først standset, da en husar havde tilbagelagt den lange vej med ordre til øjeblikkelig indstilling af ilden.

Tabet i Dybbøl-stillingen: 1 såret artillerist.

I Fredericia opdagede kommandanten, General Lunding, at han nu også havde fået østrigerne imod sig. De havde hidtil stået ved Vejle. Deres ankomst til Fredericia gav anledning til skærpet beredskab i fæstningen.

4. Divisions østre Srejfkorps dukkede pludselig op i Skanderborg, beslaglagde et fjendtlig forplejningsdepot og trak sig atter tilbage til Århus.

 

* * *
Brugerkommentarer til 1864-Tidende via Facebook