Vis tidligere udgaver...

1864-Tidende

11. januar 1864

  Storbritannien kæmper stadig for konferencen trods tyske afvisninger

  Status-quo betingelsen opgives i et forsøg på at skaffe et preussisk-østrigsk tilsagn til konferencen.

  Storbritannien er i øjeblikket det land der kæmper hårdest for en fredelig løsning på konflikten om hertugdømmerne, men det har vist sig sværere end først antaget at få Danmark og de tyske stormagter til at nå til enighed. For at imødekomme Preussen og Østrig er Storbritannien vendt tilbage til sit tidligere krav om en dansk opgivelse af Novemberforfatningen. Ifølge det oprindelige britiske konferenceforslag fra d. 31. december 1863, behøvede Danmark ikke at trække Novemberforfatningen tilbage. Preussen og Østrig har dog nægtet at mødes med Danmark på det grundlag, da Novemberforfatningen strider mod Londontraktaten fra 1852. Storbritannien foreslår nu nogle nye betingelser, som skal sikre de tyske stormagters deltagelse på konferencen, samtidig med de skal give Danmark tid til at trække Novemberforfatningen tilbage. De nye betingelser består af tre punkter; Londontraktaten skal opretholdes, Danmark skal garantere en god behandling af de tysksindede i hertugdømmerne, og Christian 9. skal foreslå en ophævelse af Novemberforfatningen til det danske rigsråd.

  Slesvig SKAL besættes
  Trods de britiske bestræbelser er det langt fra sikkert, at Preussen og Østrig vil acceptere konferencen på dette grundlag. Punktet om Christian 9.s forslag om forfatningens ophævelse er alt for vagt, da det danske rigsråd bare kan afvise forslaget. Desuden tyder dagens møde i Det Tyske Forbunds forbundsdag på, at Preussen og Østrig er yderst opsatte på en besættelse af Slesvig. De tyske stormagter har igen foreslået en forbundsbesættelse af hertugdømmet Slesvig for at tvinge Danmark til at overholde Londontraktaten, og altså trække Novemberforfatningen tilbage. Preussen og Østrig har anmodet om, at forslaget ikke sendes til behandling i et udvalg, men afgøres så hurtigt som muligt.  

  Det nye danske rigsdag samles
  For første gang i år er rigsdagen trådt sammen i København. Novemberforfatningen trådte i kraft d. 1. januar, så den nye rigsdag er samlet efter vedtægterne i denne forfatning. Det danske Folketing og Landsting består derfor af medlemmer fra kongeriget Danmark og hertugdømmet Slesvig. Medlemmerne af begge ting har på åbningsdagen udtrykt stor tilslutning til Novemberforfatningen.

   

  * * *
  Brugerkommentarer til 1864-Tidende via Facebook