Vis tidligere udgaver...

1864-Tidende

8. januar 1864

  Kammerherre George Quaade tiltræder som udenrigsminister

  Udnævnelsen sker efter Christian 9.s ønske og støttes af de neutrale stormagter.

  Da den nye regering blev udnævnt på den sidste dag i 1863, befandt Quaade sig i Berlin og kunne derfor ikke overtage udenrigsministerposten med det samme. Han er nu endeligt ankommet til København og har sagt ja til at bestride det betydningsfulde hverv. Dette har dog ikke været en let beslutning for den respekterede kammerherre. Helstatsmanden Quaade er overbevist om, at krigen kun kan undgås hvis Danmark trækker Novemberforfatningen tilbage, men samtidig er han ikke sikker på, at dette kan lade sig gøre i Danmarks nuværende politiske klima. At kammerherren alligevel accepterer posten som udenrigsminister, skyldes Christian 9.s personlige ønske om Quaades medlemskab af regeringen. Flere udenlandske diplomater har udtalt deres støtte til udnævnelsen, og det kan forhåbentligt lette det fremtidige udenrigspolitiske arbejde, at Quaade er respekteret i diplomatiske kredse. Han har været diplomat i Berlin siden 1860 og har derfra et personligt kendskab til ledende preussiske politikere.

  Soldater får dobbeltløn
  Christian 9. har i de sidste dage været på besøg hos armeen i Slesvig. Imponeret over den gode moral og styrke som soldaterne udviser, har kongen anmodet overgeneral de Meza om i dag at udbetale dobbeltløn til soldaterne.

   

  * * *
  Brugerkommentarer til 1864-Tidende via Facebook