Vis tidligere udgaver...

1864-Tidende

1. januar 1864

  Kongen på besøg i Slesvig

  Christian 9. og kronprins Frederik har indledt deres otte dage lange besøg i Slesvig, hvor blandt andet Dannevirke skal inspiceres.

  Regenten og tronfølgeren ankom til Flensborg ved middagstid og er derefter fortsat til Gottorp Slot, hvor de skal bo under en del af besøget. Kongen skal besøge de danske soldater, der i øjeblikket er stationeret ved Dannevirke, hvorefter han vil rejse rundt til en række byer i hertugdømmet. Her vil blandt andet Frederiksstad og Sønderborg blive besøgt.

  Novemberforfatningen træder i kraft
  Den danske rigsdag vedtog forfatningen d. 13. november 1863 og Christian 9. godkendte den d. 18. november 1863. Forfatningen knytter Slesvig tættere til Danmark end til Holsten, og bryder dermed med Londontraktaten fra 1852 og de aftaler der blev indgået med Preussen og Østrig 1851-1852. De europæiske stormagter har siden vedtagelsen forsøgt at få Danmark til at trække forfatningen tilbage, men det er altså ikke lykkes. 

  Ny chef for det danske artilleri
  Generalløjtnant Mathias Lüttichau har i dag overtaget kommandoen over den aktive armés artilleri. Lüttichau er 68 år gammel og har indtil nu været chef for det kongelige artilleri. Sideløbende med sin militære karriere har Lüttichau også været politisk aktiv og var krigsminister fra 1854 til 1856.

   

  * * *
  Brugerkommentarer til 1864-Tidende via Facebook