Vis tidligere udgaver...

1864-Tidende

23. november 1863

  Kavaleriet får ny ledelse

  Generalmajor Cai Hegermann-Lindencrone udnævnt til chef og generalinspektør for kavaleriet, også kendt som rytteriet.

  Udnævnelsen sker kort efter tronskiftet og er et tegn på det gode forhold, generalmajor Hegermann-Lindencrone i flere år har haft til Christian 9. Det venskabelige forhold er nu langt fra den eneste grund til udnævnelsen, Hegermann-Lindencrone er i militære og politiske kredse kendt som en meget dygtig mand og en meget vindende person. Under Treårskrigen var han en foretagsom eskadronchef og blev efter krigen chef for et dragonregiment. I 1858-1859 tjente han som generaladjudant og var på diplomatisk rejse til Sverige, hvor han til alles fulde tilfredshed forbedrede Danmarks forhold til den svenske kronprins. I 1860 blev generalmajoren udnævnt til brigadechef og har siden arbejdet for en udvidelse af det danske kavaleri. 

   

  * * *
  Brugerkommentarer til 1864-Tidende via Facebook