Vis tidligere udgaver...

1864-Tidende

31. juli 1864

  Kong Wilhelm godkender fredspræliminærerne

  Under forhandlingerne d. 30. juni modtog Bismarck flere telegrammer fra Kong Wilhelm, der forlanger yderligere skærpelse af kravene.

  Af Ditte Kock, 2012

  Til sidst fik Bismarck nok og sendte et telegram den anden vej. Han bad så mindeligt Kongen om ikke at gribe ind i spørgsmål om detaljer, for Bismarck kunne ikke bevare overblikket over situationen. Forlangte Kongen mere end Bismarck mente det var muligt at opnå, var der ingen grund til han overhovedet var i Wien. Denne besked virkede efter hensigten, og d. 31. juli har Kong Wilhelm godkendt fredspræliminærerne, så de nu kun mangler at blive underskrevet.

  Gerlach overtager kommandoen over 1. Division
  General Gerlach overtager d. 31. juli kommandoen over 1. Division. Gerlach har tidligere haft overkommandoen over hele den danske armé, men måtte overlade den til Steinmann efter preusserne havde erobret Als. I krigsministeriets kundgørelse til armeen bliver der gjort meget ud af at understrege, at Gerlach af eget ønske har overtaget divisionen, han er ikke blevet tvunget til at bestride en lavere stilling.

   

  * * *
  Brugerkommentarer til 1864-Tidende via Facebook