Vis tidligere udgaver...

1864-Tidende

2. juli 1864

  Planlægger et baghold

  Dansk kompagni marcherer sydpå fra Ålborg for at overrumple fjenden.

  Af Lars Lindeberg, 1964

  Efter tabet af Als besluttede den danske overkommando at samle hæren på Fyn så General Hegermann-Lindencrone fik ordre til at rømme Vendsyssel.

  Den 2. juli 1864 gik den første troppetransport fra Frederikshavn, og udskibning af 4. Division fortsattes de følgende dage. Samtidig overtog chefen for 1. Regiment, Oberstløjtnant Beck, kommandoen over en mindre styrke (et infanteriregiment, og et dragonregiment og et halvbatteri), der skulle sløre tilbagetrækningen for fjenden.

  Om morgenen havde danskerne fået melding om, at et fjendtligt rekognosceringskommando var på vej nordpå fra Hobro, og om aftenen hed det sig, at fjenden havde indkvarteret sig i Ellishøj for natten. Beck marcherede straks sydpå med 1. Regiments 5. kompagni og 16 dragoner, men da han nåede Ellishøj kl. 23.30, viste det sig at fjenden havde trukket sig tilbage. Derimod var en mindre preussisk afdeling set i Gunderup øst for Ellishøj, og en time efter midnat brød Beck op i håb om at overrumple fjenden.

   

  * * *
  Brugerkommentarer til 1864-Tidende via Facebook