Historiecenter Dybbøl Banke

Velkommen til din guide på Historiecenter Dybbøl Banke. Her kan du følge med i dagens program, så du ikke går glip af noget. Ingen undskyldninger for at komme for sent!


Historiecenter Dybbøl Banke

Dybbøl Banke 16
DK-6400 Sønderborg

Telefon: +45 74 48 90 00
Email: info@1864.dk

Åbningstider

Historiecenter Dybbøl Banke
1. april – 31. oktober
kl. 10-17

Dagens program: Weekender februar og marts

Fryser du? Kom og hør, hvor koldt soldaterne havde det i begyndelsen af 1864.

Lørdage og søndage åbner Historiecenter Dybbøl Banke ekstraordinært dørene til en rigtig vinterfortælling om krigen 1864. Vores veloplagte fortællere byder på oplevelser for alle sanser.

Kulden bider i næsetippen, mens du holder soldatens gevær, og tidsrejsen bringer os ind blandt almindelige mænd på Dybbøls slagmark i 1864. Nøjagtig som dengang må vi sætte vores lid til, at den varme kaffe eller kakao kan tø fingerspidserne op. Imens lytter vi til soldatens ord, for dengang som nu er der intet som en god fortælling til at fordrive krigens ventetid.

På denne tid af året får du hele pakken. Ingen anden årstid er mere oplagt til et besøg i 1864 på Historiecenter Dybbøl Banke.

Er det alligevel for koldt til dig, kan du også besøge os til en masse spændende og lærerige sommerferieaktiviteter senere på året.

Åbningstider: Én rundvisning af 2 timers varighed henholdsvis om lørdagen fra kl. 14.00 (mødetid 13:30-14:00) og om søndagen kl. 11.00 (mødetid 10:30-11:00). Dørene lukkes, når rundvisningen begynder.

Køb billet online, så er du sikker på at få plads.

Praktiske informationer: HUSK! Varmt tøj og gode vinterstøvler. Historiecentret er en kold bygning og en del af fortællingen foregår udendørs.

 

.
Soldaterbyen
12345678910111213141516171819202122232425262728
Butik og billetter. Velkommen til Historiecenter Dybbøl Banke. Her kan du købe din billet - og gå på opdagelse i butikken, hvor du kan finde alt fra bøger til uniformer.
Soldaterbyen. I 1864 lå soldaterbyen øst for Sønderborg. Her kunne soldaterne få sig en velfortjent pause fra kampene. Du er også velkommen til at tage en pause ved bordene og spise din medbragte mad.
Stabsbarak. Barak til stabsofficererne.
Mandskabsbarak. Barak til de menige soldater.
Post- og telegrafkontor. Herfra kan man sende og modtage et telegram. I skole- og helligdagsferierne er det også her, man kan veksle til skillinger.
Brønd. Vand er vigtigt både til at drikke, at vaske krop og tøj og give til hestene. Voksne må gerne prøve brønden, men vi anbefaler dig ikke at drikke af vandet.
Latrin. Her var plads til 12 soldater  som kunne forrette deres fornødenheder.
Smedje. Der er brug for mange smede bl.a. til at sko de mange heste, som deltager i krigen.
Marketender. Marketenderen er en butik for soldaterne. Her kan de købe de ting, som ikke udleveres fra hæren.
Butik med salg af skilling.
Hestestalden. Du er velkommen til at tage en pause ved bordene i hestestalden og spise din medbragte mad.
Kogeskur. Her kan soldaterne tilberede deres udleverede rationer.
Fæstningskanon, lav. Kanonen er blevet ramt, og røret skal derfor sættes på en ny lavet (understel af træ).
Krudtmagasin. Her opbevares krudt og granater, som skal bruges til at forsvare skansen.
Eksercerplads. ”Deling RET!”
Storm skansen!. Har du mod på det, kan du prøve at storme skansen, som preusserne gjorde i 1864. VIGTIGT: Du må kun løbe opad – aldrig nedad volden!
Fæstningskanon, høj. En 84-pundig granatkanon der skyder med runde granater fyldt med krudt.
Blokhus. Blokhuset fungerer som en skanse i skansen. På taget og på siderne ligger der jord, der skal beskytte mod fjendens granater.
Fyldemagasinet. I fyldemagasinet fylder man krudt i granaterne, inden de bæres ud til kanonerne og affyres.
Kanonkran. Bliver en kanon ramt af en granat, så lavetten går i stykker, skal man bruge en kran for at løfte det tunge kanonrør op på en ny lavet.
Feltkanon. Feltkanoner er mindre kanoner, der kan flyttes rundt med.
Rullebro. Den tonstunge rullebro er den eneste ind- og udgang til skansen. Når den rulles ind, er skansen lukket af for fjenden. Vær opmærksom på, at vi kun har bygget en halv skanse.
Udsigtsplads. Fra plateauet kan du få godt blik ud over slagmarken og bl.a. se resterne af Skanse 4 og 8. Du kan også se den store preussiske skanse, der i dag kaldes Kongeskansen.
Rute 1864 - Informationstavle. Scan QR-koden og hør en øjenvidneberetninger om hvad der skete her den 18. april under stormen på Dybbølstillingen.
Keglebane. Her kan børn prøve at vælte kegle ligesom soldaterne kunne det i Sønderborg i 1864.
Børneskansen. I skole- og helligdagsferier kan du søge efter krigens spor i sandet.
Mennesker i krig. Udstilling om nogle af de mennesker der var med i Krigen 1864.
Madpakketelt. Primært for grupper.
Info Program Soldaterbyen