Reporter (Kegnæs)→ Vis oversigt

Det er ved Kegnæs Fyr lidt over middag onsdag den 29. juni 1864 i varmt sommervejr med overskyet himmel. Der blæser en let sydlig vind og høres lidt brænding langs stranden.

Fra udsigtspunktet ses drejet med overfartsvejen klart. Nær land på denne side gennemskæres drejet  af spærregrøfter. En palisade med grav på begge sider forlænget ud i vandet med spanske ryttere, er udstyret med port, bro og en skildvagt. Al færdsel ind og ud fra Kegnæs må passere denne port. 

På denne side af drejet er af græstørv, skansekurve og sandsække bygget en solid forskansning for kanoner. I dette kanonbatteri er opstillet otte 24 punds skibskanoner fra linjeskibet 'Frederik den VI'. Til begge sider et stykke nede ad bakken er anlagt løbegrave, tæt besat med infanterister af 1. og 2. kompagni af 6. regiment. Lidt mod vest og nord for vejen ses i øjeblikket en mængde heste, folk og feltkanoner. Det er danskernes 1. feltbatteri med otte kanoner opstillet i to grupper, klar til beskydning af eventuelle, forfølgende preussiske styrker. 

Oppe fra fyrtårnet observeres efter mulige preussiske tropper inde på Als. Bag fyrtårnet på den smalle strand under klinten har omkring 3.000 mand infanteri siden i morges ved ottetiden har været under indskibning fra to mindre skibsbroer ved fyrtårnet. I mindre skibe og dampkanonbåde har man hele formiddagen færget soldater ud til linjeskibet 'Frederik den VI' og kuldepotskibet 'Bellona'. Evakueringen af de trætte soldater vil vare resten af denne dramatiske dag.

For lidt siden passerede en af de sidste, danske kolonner med vogne og infanteri.