Kompagnierne blev hurtigt overvældet→ Vis oversigt

Regimentskommandør for 4. Regiment, major Moritz Rauch, rapporterer om angrebet på Als set fra dansk side.

Klokken omtrent halv to formiddag bemærkede kompagnierne i løbegravene en stor mængde både, hvis antal ikke kunne bestemmes, bevæge sig hen imod Als. Den delte sig i fire dele: Den ene gik om ved Augustenborgfjorden, den anden direkte mod Øret, de to andre imod Skovfogedhuset og imod et hegn imellem Øret og Skovfogedhuset.

Besætningen i løbegravene beskød dem heftigt, men kunne ikke hindre fjendens landgang, der skete med en overordentlig hurtighed. Samtidig hermed åbnede fjenden en heftig ild fra sine batterier og geværild fra såvel bådene, som fra den modsatte strandbred.
Arbejdskommandoet af 2. kompagni under løjtnant Fehrmann, der var beskæftiget ved Øret, lykkedes ikke at komme tilbage.

Ved første alarmering søgte kompagnierne at indtage deres befalede pladser. 1. og 2. kompagni blev hurtigt overvældede af den især ved hegnet og fra Augustenborgfjord uopholdelig fremtrængende fjende. 5. kompagni blev, efter at være rykket ca. 100 skridt frem fra barakkerne modtagne af fjendens ild. Det gik over til angreb, men blev, angrebet fra forskellige sider, kastede. Her faldt kompagnikommandøren, premierløjtnant Jantzen. Løjtnant Hage, kommandersergenten og flere underofficerer såredes.