En kugle ramte vagtlokalet→ Vis oversigt

Den preussiske ingeniørkaptajn, Ernst Schütze, fortæller om det danske panserbatteri "Rolf Krake"s angreb den 18. februar.

De westfalske pontonierer skulle de første to dage stå for sikkerhedsvagten ved broen; da imidlertid vandspejlet i sundet, som følge af en allerede næste nat pludselig frembrudt østenvind, steg med to meter, og ikke blot broens landstrækning, men også dens kørebane blev oversvømmet, kom om morgenen den 18. februar begge pontonier-kompagnier i aktivitet. 

Under disse reparationsarbejder nærmede der sig et fjendtligt krigsskib.

Det var panseskibet Rolf Krake, hvis opgave det var at skyde den dagen før anlagte bro mellem Sundeved og halvøen Broager i sænk. Rolf Krake rettede ilden mod såvel broen, som mod begge de ved Alnor anlagte batterier, der var under befaling af kaptajn Kipping fra den Magdeburgske Artilleri-brigade, og hver bestod af tre riflede 12-pundigere. Dette skyts modtog det fjendtlige skib allerede i en afstand på 2,4 kilometer med en livlig ild og fortsatte på det kraftigste i endnu halvanden time, uden at man dog forventede betydelig skade, da batterierne kun var udrustet med granater, som man vidste, ikke ville kunne gennemtrænge det sejlende batteris 11,4 centimeter tykke jernpanser.

En af 'Rolf Krakes' 60 punds kugler slog ind i et nabohus til pontonbroen, der tjente som vagtlokale for den sikkerhedsvagt, det til broen knyttede bromandskab stod for. Denne kugle halverede først et træ foran huset, gik derpå gennem den 50 cm. tykke ydermur, slog gennem en 20 cm. tyk skillevæg og knuste en jernovn, der stod bag denne.