Broen sikres mod Rolf Krake→ Vis oversigt

Den preussiske ingeniørkaptajn Ernst Schütze fortæller om en dristig, preussisk plan om helt at blokere Egernsund.

To dage senere trådte en for mig ubekendt mand ind i mit værelse medbringende en skrivelse af 20. februar, af hvilken det fremgik, at skibskaptajn Bartelsen af den Kongelige Generalkommando havde fået til opgave at sikre Egernsund ved at spærre det med sænkede skibe.

Overbringeren af denne befaling var skibskaptajn Bartelsen selv, der præsenterede sig som sådan i et dokument undertegnet hans kongelige højhed prins Friedrich Carl.

Det smalle sted i Egernsund, der måtte være på tale til formålet, var valgt søværts for broen, havde en middeldybde på 10 meter og dog fortsat en bredde på 90 meter. Skulle man her spærre farvandet på den besluttede måde, krævede det ikke mindre end 25 af de skibe, der var for hånden i Nybøl Nor, da man måtte regne med, at de skulle lægges i tre lag oven på hinanden. 

I denne min overbevisning udtalte jeg mig på det afgørende punkt, og foreslog i stedet Egernsund-spærringen udført som en forstærket forankring af pontonbroens søværts side, hvad også blev accepteret. Denne forankring blev den påfølgende dag gennemført af skibskaptajn Bartelsen formedelst tre rekvirerede skibsankre på hver 200 kg's vægt og ligeledes jernankerkæder på 60 meters længde anbragt på den måde, at hver enkelt kæde blev lagt om to af de midterste pontoner, dér, hvor' Rolf Krakes' gennembrud ville blive forsøgt.

Disse forholdsregler forekom mig, såvel som kaptajn Bartelsen, helt tilstrækkelige til at forhindre et brogennembrud med 'Rolf Krake'.