Reporter (Egernsund)→ Vis oversigt

Det er midt på eftermiddagen ved 2-tiden søndag den 6. marts 1864 på det østlige kajanlæg lidt nord for færgelejet. Trækfærgen over sundet er nu afløst af to militære preussiske pontonbroer.

Man er i færd med at bringe svære belejringskanoner frem mod Dybbøl.

Nu skal pontonbroerne vise deres brugbarhed. Forspændt otte heste, er en af de tunge, riflede 24 punds kanoner til belejring af Dybbøl-stillingen på vej over den faste del, brofæstet, og ind på selve pontonbroen. 

Vil broen kunne bære de tonstunge kanoner? Det oplyses, at Hauptmann Schütze siden 3. marts  med sine pionérer har  bygget på den nye bro. Allerede efter et par timers arbejde kunne man om eftermiddagen teste den med en tilsvarende vægt som den, belejringskanonerne har.

Den nye pononbro er koblet sammen med den første bro, så de sammen ud mod havet holdes på plads af store skibsankre. 

Brobanen er netop i dag blevet sikret med et dobbelt plankelag. Man frygtede, at med et for tyndt et brodække ville det knage så meget, at hestene kunne blive skræmte og trække hele kanonlasten med sig i dybet.

I dette øjeblik føres hestene roligt frem over brobanen. Kanonen er nu ude midt på pontonbroen. Pionérerne kontrollerer nøje, hvor meget jernpontonerne giver efter og synker ned i vandet. Det ser ud til, at det er denne type pontoner, der bedst klarer belastningen. Pontonerne synker halvt ned i vandet - men broen holder! 

Ad den gamle landevej gennem Alnor ses de næste tre store belejringskanoner allerede kørt frem, klar til at blive ført over sundet.