Vi var omringede→ Vis oversigt

Efter at være taget til fange fortæller sekondløjtnant Henrik Steffens Helms fra 2. Kompagni i 18. Regiment.

Gråsten den 22. februar.

Herved må jeg desværre underrette Dem om, hvad De naturligvis ved, at jeg med hele min feltvagt er blevet fangen på nær én, som faldt. Det hele er mig ubegribeligt. Kl. omtrent 7 hørte vi pludseligt skud bag ved os, og da jeg straks kaldte mine folk sammen for at gå tilbage, havde vi på en gang preusserne både foran og i ryggen; jeg tog straks opstilling og lod skyde, men da folkene så, at de var ganske omringede, kastede de deres geværer, og bad om pardon, og så var der jo intet andet for mig at gøre end at følge deres eksempel. Tillige var våbenmester Hansen fanget med omtrent hele sin feltvagt: I det hele er vi hen ved 150 af regimentet fangen; vi er i det hele blevet behandlet overordentlig forekommende.

Hils alle og hav den godhed at besørge indlagte brev.

Deres H. St. Helms.

PS: Løjtnant Hansen af 7. Kompagni er bragt hertil, såret i benet. Mine sager er De jo nok så god at drage omsorg for.

Velbårne

Hr. premierløjtnant Bruun, 18. Regiments 2. Kompagni.

Bruun faldt den 22. februar 1864.