En dragon kom sprængende→ Vis oversigt

Delingsfører i 2. Kompagni, 18. Regiment, sekondløjtnant Henrik Steffens Helms, fortæller om det pludselige angreb på den danske forpostlinje.

Da klokken var lidt over syv, hørte vi nogle skud bag ved os, og samtidig så vi en dragon komme sprængende ud ad landevejen hen imod os og vinke til os, at vi skulle gå tilbage; han havde næppe gjort det, førend vi så ham segne af hesten, ramt af en kugle inde fra skoven.

Da jeg nu kunne se, at hvad vi befrygtede, var indtrådt på en prik, nemlig at preusserne var gået ind fra Broager, havde gennembrudt forpostlinjen ved Smøl og var kommet i ryggen på os, fik jeg i en fart mine folk samlede og søgte at komme tilbage med dem. Vi løb over en åbning i skoven langs landevejen under en heftig beskydning af preusserne, som vi nu så bag træerne. Samtidig opdagede jeg brigaden Roeder komme marcherende ad landevejen fra Nybøl, men der fra blev ikke skudt på os.

Situationen var altså meget kritisk, da vi nu havde fjender på alle sider og der var såre liden udsigt til at slippe helskindet fra den historie.

Da vi havde passeret åbningen og var kommet til den østlige del af skoven, skulle vi over et temmelig højt gærde. Foran dette kastede vi os ned et øjeblik for at puste lidt; jeg kommanderede så bajonetten på, så sprang vi over gærdet og gik løs på dem.

Men da vi kom over gærdet myldrede de hen i mod os. Vi var nogle og fyrretyve mand, og der var 3 kompagnier brandenborgske jægere mod os; vi var altså meget snart færdige.