Den første erobrede fane!→ Vis oversigt

Sekondløjtnant Gustav Schlüter, det Brandenborgske Füsilier Regiment, fortæller om angrebet den 22. februar.

Klokken 4 rykkede vi ud ved stærk kulde og i heftig vind. Broen over Egernsund gyngede kraftigt, jeg sad derfor af hesten og kunne derpå, på grund af mit varme, tunge antræk, ikke hurtigt nok sidde op igen og vandrede derfor en længere strækning til fods. Da jeg omsider passerede bataljonen, faldt jeg ind i kolonnen og fik straks en kvik bemærkning fra en berliner-infanterist, der i mørkningen antog mig for en kavalleriordonnans.

I Smøl hørte vi skydning fra Bøffelkobbel. En adjutant, der stod i repli, råbte til mig: "Fremad! Fremad! Deres 3. Bataljon er allerede i kamp!". Kort efter slog enkelte bøssekugler ned. Vi gjorde holdt i dækning i "Koblet".

3. Bataljon havde i stormskridt med skytter i kompagnikolonne i mellemtiden indtaget Avnbjerg; to mand faldne, ni sårede. Danskerne ilede hurtigt i retning af skanserne. Et stort antal blev taget til fange og også et Dannebrog taget. Den første erobrede fane!

I mens fornøjede hunden Schnapp sig med at jage harer, den blev først fanget, da den løb ind i en bataljon fra 12. Brigade. Befaling til returmarch halv ti.

To kompagnier blev endnu en halv time i en optagestilling på Avnbjerg, indtil de døde og sårede var bragt tilbage, til dels på erobrede hestevogne.