Vi har fået rene lagener→ Vis oversigt

Menig Christian Bredsdorff fra 6. Kompagni, 18. Regiment, fortæller om kampen ved Bøffelkobbel.

Søndag morgen den 21. februar trak vi på den egentlige forpost ved Bøffelkobbel Skov, ½ fjerdingvej fra Dybbøl; 2det kompagni, premierløjtnant Bruun, sekondløjtnanterne Voldby og Helms, havde feltvagten uden for skoven, men da de var for få folk, fik de vor 3dje deling med.

Da det begyndte at mørknes, blev der givet befaling til, at 5te og 1ste kompagni skiftevis skulle stå en time under gevær, hvilket på grund af det stærke snevejr og derved, at man ideligen skulle op, når man vel var falden i søvn i halmen, blev højst pinagtig i længden. Humør var der alligevel i jenserne, thi da en af dem vågnede hen i mod morgenstunden og så sig helt tilsneet, råbte han, så stivfrossen han var: 'Halløj vi har nok fået rene lagener på sengen i dag!' en ikke dårlig vittighed, da de fleste af os ikke havde set et lagen, endsige et rent lagen, for vore øjne, siden vi forlod København.

Men da det netop var blevet lyst, klokken kunne vel være omtrent 7, råbtes det pludselig: 'Til gevær!' og næppe havde vi gnedet søvnen af øjnene og taget geværerne, før kuglerne peb os om ørerne både fra siden og bagfra. Hurtigt løb 1ste deling over landevejen for at tage stilling bag gærdet, men blev modtaget af en så voldsom salve, at den over hals og hoved vendte om, og begge kompagnier måtte nu i hast retirere ned over markerne og en stor mose for at nå reserven i Dybbøl By.