Reporter (Bøffelkobbel)→ Vis oversigt

Det er tidligt mandag morgen mellem klokken syv og halv otte tirsdag den 22. februar 1864 ved Bøffelkobbelskoven tæt ved Jørgen Finks hus og Chausséens nordlige side.

Det har sneet hele natten fra nordøst. Nu anes et svagt morgengry, men det sner fortsat. Det er derfor svært at se noget videre og det er, som om sneen dæmper alle lyde. Mon preusserne netop af den grund kunne finde på at snige sig ind på den danske forpostlinje?  

De danske forposter og vedetter har hele natten stået på forpost på en linje, der går vest og syd om skoven. På Dybbøl-siden af skoven står yderligere danske tropper. Som ringe foran stillingen bevogter disse styrker adgangen til skanserne. 

I læ af Finks hus stod for kort tid siden den danske løjtnant Bruun, med nogle ordonnanser og overvågede situationen. Mændene virkede urolige. Det havde de vist god grund til! 

For et kort øjeblik siden kom nemlig en dansk dragon ridende i fuld galop ad chausséen i vestlig retning, åbenbart med bud til dette afsnit af forpostkæden. Der lød skud og sås mundingsild fra skoven på vejens modsatte side. Rytteren blev truffet, styrtede af hesten og blev liggende midt på vejbanen, som en bylt hyllet i sin blå kappe. Hans hjelm trillede et stykke fra ham. 

Der kan være tale om, at et preussiske angreb, der i ly af snevejret må være nået helt frem gennem Bøffelkobbel-skoven og nu afskærer den danske forpostkæde. Geværskydning knitrer inde i skoven og der har lydt et enkelt kanonskud fremme ad vejen ved Nybøl. En regulær kamp er under udvikling!

Jørgen Fink og hans kone står lavmælt snakkende i husets døråbning. De vil åbenbart forsøge at hente den faldne dragon ind fra vejen, men tøver på grund af skydningen, der nu rykker nærmere.