Reporter (Stormen)→ Vis oversigt

Det er mandag den 18. april 1864 få minutter over klokken 10 formiddag nær foran Skanse 5. Terrænet mellem de to fronter - preussernes snorlige angrebsparallel til højre og danskernes bugtede skanse- og løbegravslinje til venstre - har hidtil ligget mennesketomt hen.

Kanontordenen har varet i seks timer. Et uhørt stort antal granater er eksploderet over skanser og løbegrave. Men nu er der brat opstået en pause i kanontordenen!

Den infernalske torden, summen og hvinen af granatstykker over Dybbøl-området er pludselig  ophørt og bombardementet forekommer nu rettet mod terrænet ned mod Alssund og selve Sønderborg by.

Der var et øjeblik så stille, at man pludselig kunne høre fuglene. Men hvad ser og hører nu er svært at beskrive det!

En sort masse af preussiske soldater vælter op fra stormparallellen som floder af mennesker fordelt på hver sit åbne afsnit af den brede, dybe og lange grav med den nyligt opgravede jordvold foran. Stormen er indledt! 

Geværilden er uhørt voldsom og bag den høres igen artilleriets torden. De lange rækker af preussiske skytter, pionérer og infanteri bryder frem af stormgraven, som strækker sig ned gennem landskabet til højre. Båndlignende linjer, den ene efter den anden, bevæger sig så hurtigt, mennesket kan løbe, hen over det tomme landstykke mellem de to fronter. Åbenbart med kurs mod i forvejen udpegede mål. Fra de tusinder af geværer, der affyres under fremløbet, vokser et stadigt tættere tæppe af krudtrøg frem, som breder sig over slagmarken. 

Bag ved og til venstre ned langs Dybbøl-stillingens Skanse 4 og 3 ses nu rækker af mundingsglimt fra de danske forsvareres geværer og langagtige dyner af krudtrøg stiger frem over løbegrav og skanser. Af og til ses der glimt fra danske kanoner. 

Foran Skanse 3 ses en stor skare preussiske skytter kaste sig fladt ned på den oprodede, nøgne markjord foran skansen. Mindre afdelinger strømmer ind i vinklen af løbegrave mellem Skanse 5 og 4 her lige foran. En heftig geværild og beskydning fra et par danske kanoner opstillet i løbegraven her til venstre slår ind i menneskemassen og efterlader ? uvirkeligt ser det ud ? forfærdende mange mennesker, liggende i forvredne stillinger på den endnu morgenkolde jord.
Hele terrænet med skanser og løbegrave ned til Vemmingbund er på få minutter forvandlet til et grumt slagterfelt, der viser krigens brutale form. Er det mon muligt, at de danske forsvarere vil kunne modstå den preussiske stormhammers velforberedte slag?

Nu plantes en preussisk sort-hvid stormfane på voldkronen af Skanse 3. Men i Skanse 4 ydes der fortsat modstand, men besætningen er trængt.