Reporter (Bombardementet)→ Vis oversigt

Det er midt på eftermiddagen søndag den 17. april 1864 i løbegraven mellem Skanse 2 og 3. Herfra er der et storslået udsyn over Skanse 2 og tværs over Vemmingbund til de preussiske belejringskanoner ved Gammelmark på Broagerland.

Det preussiske bombardement af Dybbølstillingens venstre fløj er de seneste dage taget voldsomt til. Kanonilden er rettet mod skanser, løbegrave og det bag ved liggende terræn. Granatnedslagene må tælles i tusinder. Hver en plet af terrænet bag skanserne må være blevet ramt. Skaderne på Skanse 2 er kraftige, og i nattetimerne arbejder mandskabet indædt på at udbedre jordskader. 

I nat har bombardementet været voldsommere end nogen sinde før i dette frontafsnit. Mændene fra det 22. Regiment, der har ligget i dækning i dette afsnit af stillingen, har kunnet se, hvordan tre 12-punds kanoner fra et dansk batteri på Alssiden bombarderede de preussiske stormanlæg med op mod 150 skud. På nattens sorte himmel kunne de flyvende, surrende og hvæsende granater med ilden fra brandrørene i en hale efter sig ses. De gik i en bue over mændene i skanser og løbegrave, for at slå ned i preussernes stormparalleller. 

I nat blev palisaden i den bagerste voldgrav i Skanse 2 grundigt smadret ved det preussiske bombardement. Det må være frustrerende for de danske soldater at stå fast her i stillingen under disse utålelige forhold! 

For et par timer siden blev blokhuset i Skanse 2 skudt i brand så røgmasserne nu driver mod sydvest ud over Vemmingbund. Røgen slører synet af, hvad der egentlig foregår i skansen. Branden i blokhuset har ind imellem udløst detonationer fra hidtil ueksploderede granater, der tidligere er gået igennem tag eller vægge. Hvis ildebranden når et af krudtmagasinerne, vil det resultere i en altødelæggende eksplosion! 

En officer har netop oplyst, at det nu er lykkedes at redde krudtmagasinet. Det er også oplyst, at kun få kanoner i skansen på nuværende tidspunkt er brugbare.

Næsten over alt, er der et ubeskriveligt griseri, menneskelort blandet med avisstumper, mos eller høtotter. Bag skanserne ligner det en losseplads, fuld af knuste kanonaffutager, sprængte hjul, splittede bjælker og brædder, og frem for alt rådnende halm alle vegne.