Nådestødet→ Vis oversigt

  •  

    Nådestødet

  •  

    Nådestødet - Airfoto 159

DYBBØL, 18. april 1864, hen imod kl. 10.45. Formiddagssol og skyfrit med vindstille.

Den preussiske storm på Dybbølstillingen har nu varet i godt en halv time. Afdelinger fra de preussiske stormkolonner trænger videre frem gennem dalsænkningen for at indtage Skanse 7. Andre angriber gennem løbegraven i stillingens tilbagetrukne linje. Danske tropper forsvarer sig indædt fra en zig-zagformet løbegrav og fra Skanse 8, der er under stærk beskydning med kanoner fra preussiske stillinger i foran Dybbøl.


Reporter (Nådestødet)

Klokken er lidt over halv elleve mandag den 18. april 1864, omkring 120 skridt vest for den sammenskudte Dybbøl Mølle.

Med sandsække på ryggen

Artilleriløjtnant August Tillge indberetter fra fangenskab i Posen om forsvaret af Skanse 8.

Obersten sank sammen

Sekondløjtnant Lauritz Borberg ved 17. Infanteriregiments 7. Kompagni fortæller om kampen i løbegraven mellem Skanse 7 og 8.