Kap. 8: Sønderjylland bliver danskSønderjylland bliver danskSønderjylland bliver dansk

  1. Indledning
  2. Det tyske sejrsmonument sprænges
  3. Danske og tyske ceremonier på Dybbøl

Danske og tyske ceremonier på Dybbøl

Indtil 2001 afholdtes hvert år den 18. april en dansk og en tysk ceremoni på Dybbøl Banke. Den danske ceremoni var kl. 10 og den tyske afholdtes senere samme eftermiddag. I 2001 deltog for første gang som repræsentanter for Bundeswehr et kompagni tyske soldater uden våben i ceremonien.

Siden 2002 deltager der hvert år et kompagni tyske soldater – uden våben – officielt i den danske ceremonien kl. 10, men de marcherer ikke med gennem byen. Det er fortsat en dansk ceremoni men nu med indbudte tyske gæster.

Fra 2010 er det tyske kontingent også med våben, og der er nu tale om en ligeværdig dansk-tysk militær ceremoni. I 2010 var den ene hovedtaler den tyske ambassadør i Danmark, der i øvrigt leverede en meget personlig tale med udgangspunkt i hans holstenske baggrund.

Der er fortsat lokal kritik af den fælles dansk-tyske ceremoni, der nu er et mellemstatsligt anliggende.

Ligeværdig dansk-tysk repræsentation ved ceremonien den 18. april 2011

 

© Centerleder Bjørn Østergaard, Historiecenter Dybbøl Banke.