Kejserriget Tyskland dannes

Frankrig føler sig i stigende grad truet af det nye, stærke Preussen, og man frygter dannelsen af et stortysk rige under preussisk ledelse. I sommeren 1870 finder man den franske ære gået for nær i et spørgsmål om tronfølgen i Spanien. Frankrig føler sig tvunget til at erklære Preussen krig den 19. juli 1870, selvom det franske forsvar er meget dårligt forberedt og det preussiske tilsvarende godt forberedt. Den franske befolkning har fået indtryk af at det franske militær er blevet moderniseret og vil kunne klare enhver tænkelig modstander. Planerne er bare langt fra gennemført, hvilket Preussen udmærket er klar over.

Den franske kejser Napoleon III ved Sedan

Som forventet af den preussiske kansler Bismarck fører den franske krigserklæring til at alle tyske stater slutter op om Preussen. Den tyske mobilisering er meget veltilrettelagt og gennemføres i et for den tid uhørt tempo. På kun 2 uger har man via dygtig brug af det veludbyggede jernbanenet bragt en moderne organiseret og veluddannet hær på 384.000 mand frem til den franske grænse. På fransk side har man kun formået at samle en hær på 244.000 mand.

Den preussiske fæstning ved Sønderborg bliver erklæret i belejringstilstand og styrken forøges til 4.000 mand.

En fransk udsending kommer den 1. august til København for at drøfte en mulig dansk militær deltagelse i krigen. Samtidig ankrer en fransk flåde på 8 panserfregatter op syd for Skagen som optakt til en landsætning af et fransk ekspeditionskorps og en blokade af de tyske østersøhavne.

Tysk belejringsbatteri ved Paris den 26. januar 1871.

Den danske folkestemning kræver dansk deltagelse i krigen! Forhandlingerne resulterer i et forslag om dansk deltagelse i krigen under forudsætning af at en stærk fransk flåde sikrer de danske farvande, samt at en fransk landgangsstyrke på 40.000 mand føres frem til østersøområdet. Den franske styrke skal i forening med et dansk korps på 20.000 mand angribe Preussen nordfra gennem Slesvig.

Der indløber nu alarmerende meldinger om store tyske sejre i Nordfrankrig. Den danske interesse for deltagelse i krigen kølnes, og sagen løber ud i sandet. Den 1. september lider en fransk armé et stort nederlag ved Sedan, hvor den franske kejser Napoleon III endda bliver taget til fange! Nederlaget udløser revolution i Paris, og kejserinden flygter til England.

Efter sejren ved Sedan koncentrerer tyskerne sig om at belejre Metz og Paris. Metz kapitulerer i slutningen af oktober, hvorefter tyskerne går mere offensivt til værks mod de resterende franske arméer. Paris overgiver sig den 27. januar 1871 og krigen slutter reelt den 28. februar 1871. Den 10. maj 1871 underskrives fredstraktaten i Frankfurt am Main.

Krigen mod Frankrig førte til den ønskede samling af de nord- og sydtyske stater. Den 18. januar 1871 udråbes den preussiske konge til kejser af de tyske fyrster i spejlsalen på slottet Versailles (lige udenfor Paris). Det nye tyske kejserrige er dermed grundlagt, og Berlin er det nye Tysklands hovedstad.

De sejrrige tyske troppers indtog i Berlin den 16. juni 1871.

 

© Centerleder Bjørn Østergaard, Historiecenter Dybbøl Banke.

Næste afsnit >