Det tyske sejrsmonument

Den 30. september 1872 afsløres et tyske sejrsmonument på Dybbøl (Düppel Denkmal) samtidig med et tilsvarende men lidt mindre ved Arnkil på Als. De tyske sejre i krigen mod Danmark skal markeres, da man anser sejren over Danmark i 1864 som det første vigtige skridt i retning af dannelsen af det nye tyske kejserrige. Dybbøl er et navn, som alle tyskere skal kende.

Monumentet på Dybbøl er 22 m højt (ifølge en senere opmåling 24 m) og bygget henover fundamentet til blokhuset i den oprindelige danske skanse 4. Det skal med sin imponerende størrelse og nygotisk og understrege det nye Tysklands storhed.

Over soklen på monumentet er der 3 relieffer som viser:

På den sidste side står: “Dem bei Erstürmung der Düppeler Schanzen am 18. April 1864 siegreich Gefallenen zum fortdauernden Angedenken”.

Det tyske sejrsmonument på Dybbøl er her afbildet på et postkort.

 

© Centerleder Bjørn Østergaard, Historiecenter Dybbøl Banke.

Næste afsnit >