Kap. 8: Slesvig bliver tysk

I 1865 bliver Preussen og Østrig enige om at dele Slesvig-Holsten imellem sig, således at Østrig skal styre Holsten og Preussen Slesvig. Lauenburg bliver ved samme lejlighed indlemmet i Preussen. Magtkampen indenfor det tyske Forbund mellem de to tidligere allierede Østrig og Preussen udarter i 1866 til regulær krig. Danmark bliver af både Østrig og Preussen tilbudt en alliance. Begge parter stiller til gengæld Danmark en grænserevision i udsigt. Forhandlingerne når dog ikke at føre til et resultat. Nederlagene ved Ollnütz (Olonence) og Königgrätz (Sadowa) tvinger Østrig til at bede om våbenhvile efter kun 6 ugers kamp.

3 preussiske arméer forener sig ved Königgrätz (Sadowa) og tilføjer den 3. juli 1866 østrigerne det afgørende nederlag.

Som et resultat af de efterfølgende fredsforhandlinger i Praha indlemmes Slesvig og Holsten samt en række andre tyske stater i kongeriget Preussen. Der bliver dog ved den franske kejsers mellemkomst i fredstraktaten indføjet den såkaldte §5, som giver mulighed for, at den nordslesvigske befolkning på et senere tidspunkt kan stemme om sit statsretslige tilhørsforhold (altså om Nordslesvig skal være dansk eller tysk). Det tyske Forbund opløses, og i 1867 oprettes på preussisk initiativ Det nordtyske Forbund, som totalt domineres af Preussen. Preussens stilling blandt de tyske stater er nu markant styrket.

Næste afsnit >