Preussen bygger stærk fæstning på Dybbøl

Kort efter det danske nederlag i 1864 opfører Preussen et nyt fæstningsanlæg på Dybbøl Banke og rundt om Sønderborg – Festung Sonderburg-Düppel. Forterne kan dog også beskytte Slesvig mod et muligt dansk – måske fransk støttet – angreb fra nord ind i det tabte Slesvig!

Fæstningen består af:

  1. En række fremskudte, stærke forter på Dybbøl Banke – faktisk “oven i” de udjævnede, danske skanser.
  2. En samling stærke anlæg til sikring af pontonbroen over Alssund.
  3. En sammenhængende fæstningslinje, der omslutter Sønderborg by.

Altså en betydeligt stærkere og mere modstandsdygtig fæstning end den oprindelige, danske Dybbølstilling fra 1864.

Tysk kort over den nye fæstning omkring Sønderborg. Anlægget er trukket op med en blå streg.