Kap. 7: Kampen om Als

Den 26. juni udløber våbenhvilen, og umiddelbart efter den 29. juni kl. 2 (sommertid kl. 3) om morgenen sætter 2.500 preussiske soldater med 163 både i første angrebsbølge over Alssund ved Sottrupskov. De danske styrker på Kær halvøen tager straks kampen op, men forsvaret af Als er for svagt og for dårligt organiseret.

Kl. 2.45 dukker det danske panserskib “Rolf Krake” op og stopper for en stund overførslen af de preussiske styrker. Men da er der allerede omkring 5.000 preussiske soldater på Als og de danske styrker er hårdt trængt. Kaptajnen på panserskibet vurderer at slaget er tabt, hvorefter han sejler bort for at deltage i evakueringen af de danske styrker fra Als.

Den første bølge på næsten 2500 mand preussisk infanteri landsættes på Als.

De preussiske tropper trævler i løbet af morgenen det danske forsvar op, og kl. 5.30 opgiver danskerne forsvaret af øen og trækker sig under stadig kamp tilbage til halvøen Kegnæs. Herfra udskibes tropperne i løbet af de næste dage, og den 1. juli forlader den sidste danske soldat Als. Den danske hærs tab (døde, sårede og fangne) i forbindelse med kampen om Als blev på i alt 3.148 mand, mens de tilsvarende preussiske tab beløb sig til 372.

Næste afsnit >