De døde ligger tilbage

Danskerne har nu opgivet at forsvare Dybbølstillingen og tropperne trækker sig nu over til Als via de to pontonbroer, som forsvares af Brohovedskansen. Omkring kl. 14.00 forlader den sidste danske soldat dybbølsiden og de to pontonbroer afbrydes.

Den næste dag bliver parterne enige om en våbenhvile fra kl. 12.00 til 18.00 (forlænges til 19.00), hvor de sidste sårede kan samles op, og de døde kan blive begravet. Hovedparten af de danske døde begraves i store massegrave rundt om på Dybbøl Banke, hvoraf den største indeholder 209. De fleste preussiske døde begraves rundt om på kirkegårdene i området, men enkelte begraves på Dybbøl Banke. Bl.a. 25 i en af fællesgravene på toppen af Dybbøl Banke.

Tabene den 18. april beløb sig til:

Nogle af gruppen “usårede fanger og desertører” kan være døde, da de danske afdelingers tabslister er mangelfulde.

Tysk skildring af slagmarken på Dybbøl dagen efter det blodige slag. De døde samles op og køres til massegravene.

 

© Centerleder Bjørn Østergaard, Historiecenter Dybbøl Banke.