Danskerne forsøger et modangreb

Den danske reserve på ca. 6.000 mand er ikke blevet alarmeret ved stormens begyndelse. Kl. er 10.30 og nu gives der ordre til at indlede et modangreb med den danske 8. Brigade på ca. 3.000 mand. Dybbølstillingens venstre fløj med den tilbagetrukne linie er målet. General du Plat er i tvivl om angrebet bør gennemføres, men de fremstormende spredte preussiske enheder fejes tilside og angrebet ser ud til at ville lykkes.

Kort før “den tilbagetrukne linie” og ved Dybbøl Mølle går modangrebet i stå. Det er nemlig i mellemtiden lykkedes de preussiske officerer at få organiseret forsvaret af de erobrede skanser og den tilbagetrukne linie, som nu benyttes af preusserne til at stoppe danskernes angreb. Brigadens tab er nu så store, at der er opstået mange huller i dens linie. Bla. er der opstået et faretruende stort gab mellem brigadens to regimenter lige syd for Dybbøl Mølle.

Netop i dette øjeblik – kl. er 11.15 – når de preussiske reserver frem. Dele af de preussiske reserver støder frem netop i hullet mellem de to danske regimenter, hvorved danskerne nu risikerer at blive omgået. Brigaden må derfor hurtigt trække sig mere eller mindre ordnet tilbage til brohovedet ved Alssund. Angrebet kostede brigaden 1399 mand (døde, sårede og tilfangetagne), hvilket svarer til et tab på ca. 45%!

 

© Centerleder Bjørn Østergaard, Historiecenter Dybbøl Banke.

Næste afsnit >