Preusserne graver sig frem mod skanserne

For at skaffe plads til den første parallel i angrebsværket angriber preusserne den sydlige del af skanserækken den 28. marts kl. 3 om morgenen. De danske forposter skal kastes helt tilbage til skanserækken, men danske styrker alarmeres hurtigt og angrebet afvises. Dette sker ikke mindst pga. panserskibet Rolf Krake’s hurtige indgriben i kampen. Derfor må den første preussiske parallel nu anlægges længere fra skanserækken end oprindelig planlagt – næsten 1 km. Parallellen er færdig den 1. april og er beskyttet af 8 bagved anlagte batterier med tilsammen 40 kanoner.

Anlæggelsen af parallellen skal i første omgang aflede danskernes opmærksomhed fra en planlagt overgang til Als ved Ballebro-Hardeshøj, hvor der i dag sejler en færge. Kl. 3 morgen den 2. april skal 20.000 preussiske soldater sejles over Als Fjord i mange mindre både og pontoner. Overgangen dækkes af mange svære belejringsbatterier, som er opført til lejligheden. Vejret er imidlertid temmelig blæsende, så operationen udskydes til næste dag. Vejret er dog ikke blevet bedre, så overgangen aflyses. Var denne dristige operation lykkedes ville de danske styrker i Dybbølstillingen være tvunget til overgivelse, og danskerne ville med et slag have mistet næsten halvdelen af deres hær!

Fotografi af den sidste preussiske stormparallel, hvorfra de preussiske tropper stormede mod de danske skanser den 18. april. Bemærk de anlagte trin i midten af billedet.

Herefter sætter preusserne alt ind på at angribe Dybbølstillingen frontalt. I de følgende to uger anlægges derfor yderligere tre stormparalleller. Den sidste parallel er færdig den 17. april i en afstand af omkring 220-300 m fra de danske skanser. 126 preussiske kanoner og morterer fordelt i ca. 30 batterier deltager nu i ødelæggelsen af de danske skanser.

 

© Centerleder Bjørn Østergaard, Historiecenter Dybbøl Banke.

Næste afsnit >