De første kampe foran Dybbølstillingen

Den 18. februar foretager preussiske styrker et første mindre angreb på stillingen i forbindelse med anlæggelsen af en pontonbro over Egernsund, som skal sætte preusserne i stand til at besætte hele Broagerland. Det danske panserskib “Rolf Krake” sejler ind i Flensborg Fjord og forsøger at ødelægge den anlagte pontonbro men uden held.

Ved angrebet mod stillingen tager de preussiske styrker en del danske fanger, bla. fordi den danske forpostlinie er dårligt opstillet. De preussiske styrker trækker sig efter angrebet tilbage. Angrebet gentages den 22. februar med endnu større succes. Danskerne mister her 382 mand deraf er 242 usårede fangne – 85 af disse er dog sandsynligvis deserterede slesvigere. Til sammenligning mistede preusserne ved kampen kun 37 mand!

Billedet viser kampen den 22. februar 1864. Danske tropper har taget stilling ved Avnbjerg (til venstre). To danske feltkanoner er kørt i stilling på bakketoppen. Men dette stemmer ikke med virkeligheden, da feltartilleriet slet ikke blev indsat denne dag!

Efter denne kamp trækkes den danske forpostlinie nærmere ind mod de danske skanser, hvilket er en bedre opstilling.

Den 17. marts udvikler et mindre dansk angreb mod nordvest sig til en egentlig kamp, hvor preusserne hurtigt kaster større styrker ind. De danske styrker trænges næsten helt tilbage til skanserækken, så næsten hele terrænet foran stillingen er tabt. Danskerne mister denne dag 667 mand mod preussernes 138 mand.

 

© Centerleder Bjørn Østergaard, Historiecenter Dybbøl Banke.

Næste afsnit >