Danskernes moderne panserskib

Panserskibet Rolf Krake ses her på et af dets ture ind i Vemmingbund. Rolf Krake er den danske flådes første rigtige panserskib. Det er beklædt med 114 mm jernplader på skibets sider, og dækket er beklædt med halvt så tykke jernplader. Skibet er udrustet med 4 stk. 60 pds. glatløbede forladekanoner, der er anbragt i to drejelige tvillingetårne. Skibet er købt i England i 1863, og er på dette tidspunkt et af verdens mest moderne krigsskibe.

Skibet bliver beskudt heftigt fra de preussiske kanoner på Broagerland, men skibets svært pansrede sider kan endda modstå de sværeste preussiske spidsgranater. Skibet er dog sårbart overfor træffere i dækket, der er relativt svagt pansret.

Det danske panserbatteri Rolf Krake under beskydning i Vemmingbund.

Rolf Krake skal under forsvaret af Dybbølstillingen i 1864 støtte den udsatte danske venstre fløj i stillingen. Dette gør skibet bl.a. med stor succes den 28. marts 1864.

 

© Centerleder Bjørn Østergaard, Historiecenter Dybbøl Banke.