Krigen bryder ud

Det tyske Forbund (Forbundsrådet) besluttede den 7. december 1863 som reaktion på den danske novemberforfatning, der var i strid med aftaler indgået i London i 1851-52, at foretage en eksekution (gennemtvinge Det tyske Forbunds vilje) i Holsten og Lauenborg med en forbundsstyrke bestående af østrigske, preussiske, sachsiske og hannoveranske tropper.

Juleaften 1863 gik 12.000 sachsiske og hannoveranske soldater ind i Lauenborg og Holsten. De danske tropper stationeret i de to hertugdømmer trak sig uden episoder tilbage til Slesvig.

Østrig og Preussen krævede den 16. januar 1864 novemberforfatningen trukket tilbage inden to dage – hvilket var umuligt – og derpå rykkede også østrigske og preussiske tropper ind i Lauenborg og Holsten. Den 1. februar 1864 fortsatte disse tropper ind i Slesvig. Dette var ikke længere en forbundsdagsbeslutning, så nu var der tale om egentlig krig mod Det danske Monarki!