Danmark i 1864

Før 1864 bestod det danske monarki af tre hoveddele: selve kongeriget Danmark, samt hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Dertil kom de økonomisk mindre betydningsfulde dele: Lauenborg (dansk fra 1814 som “kompensation” for Norge), Island og Færøerne plus kolonierne Grønland og de Vestindiske øer. Riget kaldtes Helstaten Danmark og var en multinational stat.

Helstaten Danmark ved folketællingen i 1860:

Indbyggere Areal (km2)
Kongeriget Danmark 1.600.551 39.000
Hertugdømmet Slesvig 409.907 9.400
Hertugdømmet Holsten 544.419 8.417
Hertugdømmet Lauenburg 50.147 1.183
Helstaten Danmark, ialt 2.605.024 58.000