Kampen på Als den 29. juni 1864

1 overordnede emner:

12 underordnede emner:

Wir sind hinüber. Die Sache ist gelungen!

... Um Mitternacht langten dir Truppen auf ihren verschiedenen Plätzen an, alles in Mütze und ohne Gepäck, Lebensmittel im Kochgeschirr am Säbelgurt hängend . Eine schöne, ziemlich ruhige Nacht, hell, wie es in dieser Zeit, 14 Tage nach dem längste [...]
Læs mere...

Danske embedsmænd tilbageholdes

Pastor Christian Carl Frederik Emil Krog-Meyer var diakon i Vester Sottrup 1848-64. Under belejringen af Dybbølstillingen havde han preussiske tropper indkvarteret.
Læs mere...

De sårede i vognene

Erik Skram blev født den 10. marts 1847 i København som søn af jernbanedirektør Gustav Skram. Erik Skram blev stærkt grebet af krigen i 1864, hvorfor han flygtede fra Metropolitanskolen og meldte sig til hæren som officersaspirant kun 17 år gammel. Trods sin unge alder blev han antaget. Skram blev såret og taget til fange på Als den 29. juni 1864. Han lå flere måneder på Augustenborg lazaret. Efter krigen blev Skram journalist og forfatter. Han døde den 21. november 1921.
Læs mere...

Havet var bedækket med sejlskibe og dampskibe

Niels Christian Møller Bredstorff var menig og i krigen senere løjtnant ved 18. Regiment 5. Kompagni. Han beskriver evakueringen af Als den 29. juni 1864.
Læs mere...

Danskerne kom med øl og vin!

Pastor Christian Carl Frederik Emil Krog-Meyer var diakon i Vester Sottrup 1848-64. Under belejringen af Dybbølstillingen havde han preussiske tropper indkvarteret.
Læs mere...

Vi kæmper for vore undertrykte brødre

Erik Skram blev født den 10. marts 1847 i København som søn af jernbanedirektør Gustav Skram. Erik Skram blev stærkt grebet af krigen i 1864, hvorfor han flygtede fra Metropolitanskolen og meldte sig til hæren som officersaspirant kun 17 år gammel. Trods sin unge alder blev han antaget. Skram blev såret og taget til fange på Als den 29. juni 1864. Han lå flere måneder på Augustenborg lazaret. Efter krigen blev Skram journalist og forfatter. Han døde den 21. november 1921.
Læs mere...

Vores sergent ville så nødigt tages til fange

I.C. Asmussen var konstabel ved 6. Fæstningsbatteri og beretter om evakueringen fra Als den 29. juni 1864.
Læs mere...

Fjenden forstyrrede ikke indskibningen

Kaptajn Frederik Ferdinand Hansen var kompagnikommandør 3. Regiment 4. kompagni og beskriver evakueringen af de danske tropper fra Kegnæs den 29. juni 1864.
Læs mere...

Vi beskød dem med granater og skråsække

Næstkommanderende på panserbatteriet Rolf Krake Eduard Duntzfelt beskriver situationen, da det danske skib forsøger at stoppe den preussiske overgang til Als.
Læs mere...

"Han duede ikke til at være soldat"

Erik Skram blev født den 10. marts 1847 i København som søn af jernbanedirektør Gustav Skram. Erik Skram blev stærkt grebet af krigen i 1864, hvorfor han flygtede fra Metropolitanskolen og meldte sig til hæren som officersaspirant kun 17 år gammel. Trods sin unge alder blev han antaget. Skram blev såret og taget til fange på Als den 29. juni 1864. Han lå flere måneder på Augustenborg lazaret. Efter krigen blev Skram journalist og forfatter. Han døde den 21. november 1921.
Læs mere...

Fremrykningen

Erik Skram blev født den 10. marts 1847 i København som søn af jernbanedirektør Gustav Skram. Erik Skram blev stærkt grebet af krigen i 1864, hvorfor han flygtede fra Metropolitanskolen og meldte sig til hæren som officersaspirant kun 17 år gammel. Trods sin unge alder blev han antaget. Skram blev såret og taget til fange på Als den 29. juni 1864. Han lå flere måneder på Augustenborg lazaret. Efter krigen blev Skram journalist og forfatter. Han døde den 21. november 1921.
Læs mere...

Spande med mælk og øl stod i rigt mål langs vejen

H. P. Henriksen var underkorporal ved 18. Regiment 1. Kompagni. H. P. Henriksen blev indkaldt i 1863 og gjorde hele krigen med. Han var født i Vestenbæk i Kalvehave Sogn ved Vordingborg. De udgivne erindringer er blevet til på baggrund af de breve, som Henriksen i løbet af krigen sendte hovedsageligt til hjemmet. Henriksen har siden forbundet disse breve ved at tilføre senere nedskrevne erindringer.
Læs mere...