To hundrede træsnit 1864

1 overordnede emner:

ID: 179

Træsnit taget fra bogen: "To hundrede træsnit fra krigen 1864"

189 underordnede emner:

Overgangen til Als

Den preussiske overgang til Als den 29. juni 1864. De preussiske tropper stormer frem langs stranden mod danske soldater, som står i de langs Alssund anlagt løbegrave (kampstilling for infanteriet). Oppe på toppen af skrænten ses også danske soldater. I baggrunden krydser preussiske robåde Alssund.
Læs mere...

Major H. A. A. de Dompierre de Jonquières

Major Henri Alexander Antoine de Dompierre de Jonquières var kommandør for artilleriet i Dybbølstillingen under belejringen i 1864.
Læs mere...

Capitain af 10de Inf. Reg. Ernst Balthazar Meitzner Hansen

Kaptajn Ernst Balthazar Meitzner Hansen ved 10. Infanteriregiment, hvor han var kommandør for 1. kompagni. Han var på forpost foran Dybbølstillingen natten mellem den 4. og 5. april 1864, da preussiske styrker pludselig angreb for at trænge de danske forposter længere tilbage mod skanserne. Om morgen forsøgte han med sit kompagni at vinde de tabte skyttegrave tilbage, men under dette angreb ramtes han i brystet af en preussisk geværkugle og var død på stedet.
Læs mere...

Biskop D. G. Monrad

Portræt af biskop Ditlev Gothard Monrad, der var dansk konseilpræsident indtil den 11. juli 1864.
Læs mere...

Kaptajn Frederik Weyhe

Kaptajn Fredrik Weyhe, kompagnichef i det 1. Infanteriregiment.
Læs mere...

En Brandtomt i Prinsessegade i Fredericia

Fæstningen i Fredericia blev belejret både i 1849 og 1864 og led under begge belejringer voldsomt under beskydningen. Ødelæggelserne, som ses på billedet, stammer fra bombardementet i 1849, men billedet er fra 1863/64.
Læs mere...

Trekroners havn med kanonbåde

Billedet viser afsejlingen under krisen i 1861, men billedet blev igen anvendt i 1864.
Læs mere...

Capitain af 9de Inf. Reg. E. C. F. Grev Ahlefeldt-Laurvig

Kaptajn Elias Carl Frederik Greve Ahlefeldt-Laurvig var kommandør for 9. Regiments 1. Bataljon. Han deltog i den danske 8. Brigades modangreb den 18. april 1864, da preussiske styrker havde stormet og erobret størstedelen af de danske skanser på Dybbøl. Ahlefledt-Laurvig's bataillon angreb nord for chausséen op mod området mellem Dybbøl Mølle og Skanse 7. Da modangrebet er ved at bryde sammen rammes han i brystet, og han dør umiddelbart efter.
Læs mere...

Cand. Theol. Peter Severin Lund

Cand. theol. Peter Severin Lund var menig ved 18. Infanteriregiment 6. Kompagni med nr. 615. Han falder under forsvaret af Als den 29. juni 1864.
Læs mere...

Kaptajn Ludvig Carl Christian Maximilian Schow

Kaptajn Ludvig Carl Christian Maximilian Schow var kommandør for 18. Regiment 2. Kompagni.
Læs mere...

Natten mellem 2den og 3die Februar bag Danevirke

Danske soldater står opmarcheret i regnvejr på en alarmplads bag Danevirkestillingen natten mellem den 2. og 3. februar 1864.
Læs mere...

Danske dragoner på forpost

Danske dragoner på forpost som kavalleri-vedetter foran Danevirkestillingen i december 1864.
Læs mere...

Artilleriløjtnant J. A. P. Ancker

Portræt af sekondløjtnant Johan Andreas Peter Ancker (døbt Ancher) ved artilleriet.
Læs mere...

Secondlieutenant F. P. Q. Gløerfeldt af 17de Inf. Reg.

Portræt af sekondløjtnant Frederik Peter Quaade Gløerfeldt ved 17. Infanteriregiment blev dræbt af en granat, som gik igennem væggen i blokhuset i Skanse 1 og eksploderede derinde. Ved samme lejlighed dræbtes premierløjtnant Bruhn samt 10 menige og underofficerer, desuden såredes 1 officer og 39 menige.
Læs mere...

Oberst M. O. B. Hveberg, Commandeur for 8de Inf. Reg.

Oberst Magnus Olaus Baadh Hveberg var kommandør for 8. Regiment. Han faldt den 17. marts 1864 under forsøget på med sit regiment at tilbageerobre landsbyen Dybbøl. Han var steget af hesten for at opildne sit mandskab til endnu et forsøg, da han blev ramt af en kugle i brystet. Et par timer efter var han død.
Læs mere...

Udskibning af Cavalleri ved Strib

Udskibning af dansk kavalleri ved Strib, som er er overfartsstedet mellem Fyn og Fredericia Fæstning.
Læs mere...

Østerigernes Monument og Danskes Grav paa Oversø kirkegaard

Både danske og østrigske faldne fra kampen den 6. februar 1864 blev begravet på Oversø Kirkegård.
Læs mere...

Major af 20de Inf. Reg. S. P. L. Schack

Major Sophus Peter Larsenius Schack var kommandør for 20. Regiments 1. Bataljon. Han deltog i den danske 8. Brigades modangreb den 18. april 1864 under den preussiske storm på Dybbølstillingen. Han blev ramt af en geværkugle, som gik gennem hans ene lunge. En menig dansk soldat forsøgte at redde Schack tilbage, men under dette forsøg ramtes Schack af en granatstump, som knuste hans højre arm og 3 ribben. Hårdt såret blev han sejlet til København, hvor han blev indlagt på Sølvgadens Kasernes lazaret. Han døde den 21. april 1864.
Læs mere...

Konseilspræsident Carl Christian Hall

Carl Christian Hall Konseilspræsident indtil den 31. december 1863.
Læs mere...

Panserskonnerten Esbern Snare

Panserskonnerten "Esbern Snare" se her ved Eckernförde den 1. februar 1864.
Læs mere...

Banegaarden ved Viborg

På billedet ses den nye banegård i Viborg, som efter Hegermann-Lindenkrones tilbagetrækning til Mors var i preussiske hænder. Foran banegården ses derfor preussiske soldater.
Læs mere...

Natten mellem 3die og 4de Februar bag Danevirke

Danske soldater varmer sig omkring vagtbålene natten mellem den 3. og 4. februar bag Danevirkestillingen.
Læs mere...

Indsejling til Hørup Hav med Sønderskov tilvenstre

Indsejlingen til Høruphav med Sønderskov til venstre. En damper er på vej ind til Høruphav med forsyninger eller troppestyrker.
Læs mere...

Secondlieutenant H. P. Larsen af Ingeniørcorpset

Sekondløjtant Hans Peter Larsen var i løbegraven mellem Skanse 3 og Skanse 4 natten mellem den 13. og 14. april 1864 for at instruere nogle arbejdere ved et kanonplacement, da han blev ramt af en preussisk granat, som bortskød hele hans baghoved.
Læs mere...

Preussisk udkigspost

For bedre at kunne følge med i hvad danskerne foretog i Dybbølstillingen, havde preusserne under belejringen af Dybbølstillingen i 1864 anbragt en observationspost i toppen af det ene spir på Broager Kirke. Observationsposten skulle rapportere om hvornår danskerne havde vagtskifte, usædvanlige hændelser, som forberedelser til et danske udfald.
Læs mere...

Secundlieutenant af 22de Inf. Reg. J. S. Lundegren

Svensk frivillig sekundløjtnant Johan Sigfrid Gammaliel Lundegreen ved 22. Regiments 2. Kompagni. Han blev antaget som sekundløjtnant den 13. april 1864 og han meldte sig til kompagniet i Dybbølstillingen den 17. april 1864. Han lå med kompagniet i løbegraven mellem Skanse 2 og Skanse 3, da preussiske styrker stormede stillingen den 18. april 1864. Han fik under kampen efter sigende 9 sår og måtte da til sidst opgive. Han blev af af preussiske sanitetere bragt til Stenderup Lazaret.
Læs mere...

Capitain af 22de Inf. Reg. C. V. Jensen

Kaptajn Christian Vilhelm Jensen var kommandør for 22. Regiments 2. Bataljon. Den 18. april 1864 lå han med reservekompagniet bag løbegraven mellem Skanse 1 og Skanse 2 i Dybbølstillingen. Det var sandsynligvis under kampe omkring den tilbagetrukne linie bag skanserækken, at han blev ramt og såret af en kugle i benet. Derefter forsøgte han sig i ly af den danske 8. Brigades modangreb at komme ned til Brohovedet, men blev herunder påny ramt af et dræbende skud.
Læs mere...

Markedsscene i Horsens

Under den første våbenhvile (12. maj - 26. juni) i krigen 1864 var Jylland besat af østrigske og preussiske tropper helt op til Limfjorden. Her ses flere preussiske soldater på torvet i Horsens under våbenhvilen.
Læs mere...

Gunderup Kirke i Aalborg Amt

Den sidste alvorlige træfning i krigen 1864 stod ved landsbyen Lundby sydøst for Ålborg.
Læs mere...

Efter feltpostens ankomst

Under hele krigen var der mulighed for at skrive hjem og modtage post fra hjemmet. Mange soldater benyttede sig af denne feltpost.
Læs mere...

Snoghøj

Snoghøj var overfartssted mellem Jylland og Fyn - der sejledes mellem Middelfart på Fyn og Snoghøj i Jylland.
Læs mere...

"Dæk!" Skizze af Løbegravene

Et par danske soldater kaster sig ned ved en løbegrav, da en preussisk granat slår ned i nærheden. Scenen er fra belejringen af Dybbølstillingen i 1864.
Læs mere...

Secondlieutenant af 22de Inf. Reg. V. C. Kemp

Sekundløjtnant Victor Christian Kemp ved 22. Regiment. Under den preussiske storm på Dybbølstillingen den 18. april 1864 stod Kemp med 2. kompagni i løbegraven mellem Skanse 2 og Skanse 3. Kompagnierne på hver side af Kemp's kompagni blev drevet tilbage af de preussiske stormkolonner, hvorefter Kemp's kompagni blev omringet og nedkæmpet. Under denne kamp faldt udover Kemp også hans kompagnichef kaptajn Grüner, yderlige en officer, en officersaspirant og 3 underofficerer.
Læs mere...

Capitain af 4de Inf. Reg. C. P. D. Bügel

Kaptajn Casper Peter Daniel Bügel var kommandør for 4. Regiments 4. Kompagni. Under kampen om Als den 29. juni 1864 stod han med 4. Regiment på Kærhalvøen, hvor den preussiske overgang indledtes kl. 2 om morgenen. Hans kompagni stod i kommunikationsgangen (2. linie) fra Kær Vig og op til nord for Rønhave. Da den preussiske overgang var blevet bemærket og bavnerne tændt førte Bügel sit kompagni frem til løbegraven (1. linie) og lidt nordpå - nærmere de preussiske landgangstyrker. Kompagniet beskød de preussiske både, der nærmede sig land. Men da først preusserne havde fodfæste måtte kompagniet trække sig tilbage sydpå, da det blev udsat for voldsom flankerende ild. Under forsøget på at ordne tilbagegangen blev Bügel dødeligt såret. Han blev taget til fange og bragt til Sandbjerg lazaret, hvor han døde dagen efter.
Læs mere...

En Officeers Barak paa Dybbølbjerg

Det indre af en officersbarak i Dybbølstillingen. Bag Dybbølstillingen var der anlagt en stor baraklejr for den danske reserve på omkring 3.000 mand. Baraklejren lå hvor Gl. Aabenraavej munder ud i Dybbølgade (Chausséen).
Læs mere...

Secondlieutenant af 10de Inf. Reg. C. O. Carlson

Sekondløjtnant Conrad Oscar Carlson ved 10. Regiment havde den 19. marts 1864 søgt dækning lige nord for skanse 2 sammen med sin chef Kaptajn Gyldenfeldt, da en granat fra Broagerland slog ned i voldkronen på skanse 2 og granatstumperne fra granaten dræbte dem begge samt en menig på stedet.
Læs mere...

Premierlieutenant af 2det Inf. Reg. C. F. V. Secher

Premierløjtnant Christian Frederik Valdemar Secher ved 2. Regiment. Han falder den 28. marts 1864 foran Dybbølstillingen.
Læs mere...

Skanse ved Mysunde

Danske skanser anlagt som brohoved foran det smalle overgangssted over slien ved Mysunde i 1864.
Læs mere...

Levningerne af Frederik VII's Bro over Alssund; en Officers Lig udleveres ved en Parlamentair

Under slaget om Dybbølstillingen den 18. april 1864 lykkedes det danskerne at ødelægge begge pontonbroer over Alssund, inden de preussiske styrker kan fortsætte og dermed erobre Als. På resterne af broen ses en udveksling af faldne officerers lig via en parlamentær. Ligene sejledes fra resterne af pontonbroen over til Als, hvorefter ligene blev fragtet til København.
Læs mere...

Isning af en rende på Slien

De danske soldater i Danevirkestillingen måtte bla. udføre det hårde isningsarbejde for at holde en rende åben på Slien, som ellers ville fryse til. Isflagerne saves fri og skubbes derefter ind under den øvrige is. Frøs slien til ville stillingen være sårbar overfor angreb over slien, som kunne resultere i den danske hærs totale tilintetgørelse.
Læs mere...

Parti af Sassnitz, paa Rügens Østkyst

Den danske Østersø-eskadre ligger på vagt ud for indsejlingen til Swinemünde. Man kan se fregatten "Sjælland" samt korvetten "Hejmdal" eller korvetten "Thor".
Læs mere...

Virkeligheden var en anden

Natteleje for danske soldater ved Dannevirke i en af de ufærdige baraklejre bag stillingen.
Læs mere...

Capitainlieutenant Otto Christian Hammer

Kaptajnløjtnant Otto Christian Hammer var under krigen i 1864 chef for den såkaldte Vesterhavs-flotille, som skulle tage sig af Vesterhavsøernes forsvar samt assistere danske krigsskibe i Nordsøen.
Læs mere...

Premierløieutenant J. P. Behrens af 22.de Inf. Reg.

Premierløjtnant Jens Peter Behrens ved 22. Regiment lå den 18. april 1864 i reserve med sit kompagni umiddelbart bag skanserækken. Et dansk morterbatteri tæt på kompagniet blev meget voldsomt beskudt fra de preussiske kanonstillinger på Broagerland. Mange af granaterne sprang tæt ved hvor kompagniets officerer opholdt sig, og pludselig traf en granat midt i en gruppe officere, som enten dræbtes eller såredes. Behrens døde kort efter, da han havde fået ryggen knust af en granatstump.
Læs mere...

Det indre af et blokhus

Danske soldater sidder i et blokhus, der fungerer som en skanses beskyttelsesrum.
Læs mere...

Strandvagter ved Alssund, ligeoverfor Sandbjerg Skov

Efter stormen på Dybbølstillingen den 18. april 1864 blev bevogtningen af Als og specielt strækningen langs Alssund intensiveret, da man frygtede et preussisk landgangsforsøg på Als.
Læs mere...

Et sjeldent godt kvarteer i felten

Danske soldater ligger i kantonnement. Dvs. at de er indkvarteret hos lokale - ofte på gårde. Her ligger soldaterne i den relativt lune stald.
Læs mere...

Udsigt fra Sønderborg over Vemmingbond til Broager, med foden af Dybbølbanke i forgrunden

Udsigten fra Sønderborg Slot med indsejlingen til Sønderborg havn. En damper er på vej ind med forsyninger til Dybbølstillingen.
Læs mere...

Kaptajn Jens Christian Johansen

Kaptajn Jens Christian Johansen ved artilleriet og chef for 10. Feltbatteri. Han blev hårdt såret den 11. april 1864 under den voldsomme beskydning af Dybbølstillingen.
Læs mere...

209 Faldnes Grav paa Dybbølbanke

Den største af massegravene på Dybbøl Banke med 209 danske faldne fra stormen på Dybbølstillingen den 18. april 1864.
Læs mere...

Hesterøverier af Windischgrätz-dragoner og Lichtenstein-husarer på Mors

Her ses østrigske dragoner og husarer, som er i færd med at rekvirere heste til den allierede besættelsesmagt under våbenhvilen (12. maj - 26. juni) i krigen 1864.
Læs mere...

Fregatten Sjællands kamp med preussiske orlogsskibe under Rügen den 17. marts 1864

Den preussiske eskadre i Swinemünde udfordrede den danske østersø-eskadre, der blokerer de preussiske østersøhavne. Den danske eskadre drev de preussiske krigsskibe tilbage, men formåede ikke at afskære dem tilbagetoget. Kampen kostede danskerne 3 døde og preusserne 5 døde.
Læs mere...

En afdeling af flåden, forlader Københavns rhed

En afdeling af flåden forlader Københavns Rhed. Billedet er fra uroen i 1861, men det bliver påny anvendt i 1864.
Læs mere...

Barakker under bygning ved Store-Danevirke

Bag Danevirkestillingen blev der anlagt flere baraklejre til de tropper som ligger i hvile bag stillingen. Alle barakker nåede dog ikke at blive færdig til krigsudbrudet den 1. februar 1864.
Læs mere...

Sørgehøitideligheden i Garnisonskirken den 27de April 1864

Ved sørgehøjtideligheden blev følgende begravet: Oberst Lasson, oberst Bernstorff, oberstløjtnant Scholten, kaptajn Lundbye, kaptajn Jensen, kaptajn Ahlefeldt-Laurvig, løjtnant Behrens, løjtnant Irminger, løjtnant Malling, løjtnant Brønnum, officersaspirant Barner, korporal Iversen, de menige Mortensen og Christensen.
Læs mere...

Nordsøeskadrens Ankomst på Kjøbenhavns Rhed og Modtagelse af H.M. Kongen, den 15. mai 1864

Efter kampen den 9. maj 1864 ved Helgoland mellem den danske Nordsøskadre og den forenede østrigsk-preussiske eskadre sejlede Nordsøeskadren først til Kristiansand for at for at aflevere sårede fra kampen, hvorefter den afsejlede til København, da der nu var indgået våbenhvile mellem de stridende parter den 12. maj 1864. Eskadren blev i København modtaget med stor jubel, da man endelig efter de mange nederlag på landjorden havde fået en sejr.
Læs mere...

En grav i Oversø Krohave

Graven i Oversø Krohave rummer 68 danske og østrigske faldne fra kampene ved Sankelmark den 6. februar 1864 herunder adjudant Dirkinck-Holmfelt og løjtnant Ludvig Møller.
Læs mere...

Bag en skanse

To danske soldater søger dækning bag en skanse under det voldsomme bombardement af Dybbølstillingen under den preussiske belejring af denne i 1864.
Læs mere...

Prospekt af Broager

Landsbyen Broager set fra højderne på Boragerland øst for Broager. Broager Kirke med de to spir ses til højre. I baggrunden ses Nybøl Nor.
Læs mere...

Et preussisk Lazareth i Flensborg

Diakonisser passer de sårede på et lasaret i Flensborg.
Læs mere...

Oberst A. Bernstorff, Commandeur for 17de Inf. Reg.

Oberst Andreas Bernstorff var kommandør for 17. Regiment. Han stod med sit regiment fra Skanse 7 til Skanse 9 under stormen på Dybbølstillingen den 18. april 1864. De preussiske stormkolonner erobrede i første omgang Skanse 1 til Skanse 6, hvorefter de hurtigt indtog Skanse 7. Bernstorff forsøgte nu med to af sine kompanier forgæves at tilbageerobre Skanse 7, og under dette forsøg ramtes han af et geværprojektil i armen. Dette ænsede han dog ikke, men han forsøgte nu at kalde et kompagni mere til hjælp, men i dette øjeblik blav han ramt i underlivet af endnu et projektil. Han nægtede herefter at lade sig føre tilbage og afgav kommendoen til den næstkommanderende med ordre om, at regimentet skulle samles og trække sig tilbage. Han blev senere forbundet af en preussisk læge og transporteret til Broager lazaret, hvor han døde dagen efter.
Læs mere...

En scene fra strandvagten på Als

En gruppe af danske soldater fra vagtposterne har søgt ly i et hus tæt ved stranden. Huset rammes af en granat fra preussiske kanonstillinger ovre på Sundeved siden af Alssund.
Læs mere...

Secondlieutenant V. T. Voldby af 18de Inf. Reg.

Sekondløjtnant Viggo Theodor Voldby blev den 15. marts 1864 dræbte af en granat, da han opholdt sig i blokhuset i Skanse 2. Han blev begravet på Garnisons Kirkegård i København den 23. marts 1864. Voldby blev 24 år gammel.
Læs mere...

Parti af Middelfart

Middelfart havn ved Lillebælt på Fyn.
Læs mere...

Premierløjtnant Axel Henrik Drastrup

Premierløjtnant Axel Henrik Drastrup var chef for 3. Regiment 7. Kompagni. Drastrup falder under forsvaret af Als den 29. juni 1864.
Læs mere...

Secondlieutenant af 11te Inf. Reg. J. C. Bech

Sekundløjtnant Johannes Theodor Bech ved 11. Regiment faldt ved Kongshøj foran Danevirke den 3. februar 1864.
Læs mere...

Danske Orlogsskibe paa Københavns Rhed

Fra venstre ses skruelinieskibet "Skjold", skruekorvetten "Dagmar, panserbatteriet "Rolf Krake", skruekorvetten "Heimdal" og skruekorvetten "Thor". "Skjold" var det eneste danske liniskib (dvs. med to overdækkede kanondæk) i 1864. Det var blevet ombygget fra et rent sejlskib til et skruedrevet linieskib, men det var meget langsomt.
Læs mere...

Episode af Kampen den 18 April, tegnet fra Kirkebatteriet på Als

På toppen af Dybbøl Banke ses Dybbøl Mølle, og man kan se chausséen (hovedlandevejen), som går op over Dybbøl Banke forbi møllen. I Vemmingbund anes det danske panserbatteri Rolf Krake, som deltager i forsvaret af stillingen.
Læs mere...

Armeens Train ved Isted Kro den 4de Februar

Armeens træn ved Isted Kro den 4. februar 1864. Den danske hærs træn med forsyninger til Danevirkestillingen var placeret ved Isted.
Læs mere...

Skansearbejde ved Bustorp. Tilvenstre Mindesmærket for de Faldne danske Krigere

Det er en dansk skanse ved Bustrup Dam i januar 1864. Til venstre ses mindesmærket for faldne danske soldater i krigen 1848-51. Dammen ses i forgrunden og til venstre, mens husene i baggrunden til højre er Frederiksberg.
Læs mere...

Premierlieutenant af 9de Inf. Reg. E. F. M. Schmidt

Premierløjtnant Ernst Ferdinand Møsting Schmidt ved 9. Regiment deltog i den danske 8. Brigades modangreb den 18. april 1864. Schmidts kompagni rykkede frem mod Dybbøl Mølle syd for chausséen (Flensborgvejen), da kan såredes alvorligt. Mens han lå her lykkedes det ham at skrive en sidste hilsen til hans forældre på en stykke papir. Han blev opsamlet af preussiske sanitetstropper og bragt til Stenderup lazaret, hvor han døde samme aften.
Læs mere...

Fra forposterne ved Dybbøl

En dansk officer inpicerer forpostlinien foran Dybbølstillingen i 1864. Soldaterne har moret sig med at lave "fugleskræmsler" for at narre de preussiske forposter.
Læs mere...

Sekondløjtnant Laurits Marius Stephensen

Portræt af sekondløjtnant Laurits Marius Stephensen ved 5. Regiment. Stephensen blev dræbt under kampene den 17. marts 1864 foran Dybbølstillingen.
Læs mere...

Transport af saarede i Slesvig

En dansk transport af sårede soldater efter kampene ved Dannevirke.
Læs mere...

Gottorp Slot i Slesvig

Gottorp slot i Slesvig by blev brugt som lazaret i begge de slesvigske krige. Desuden blev slottet mellem krigene anvendt som kaserne af danskerne.
Læs mere...

De danske Orlogsskibe landsætter i Christianssand deres Døde fra Affæren ved Helgoland

Efter kampen ved Helgoland mellem den danske Nordsø-eskadre og den forende østrigsk-preussiske eskadre den 9. maj 1864 sejlede de danske krigsskibe til Kristiansand i Norge for der at aflevere de døde og sårede fra kampen. De døde blev begravet på Kristiansand Kirkegård den 13. maj 1864, og 16 sårede blev behandlet på det derværende militærhospital. De øvrige sårede kunne behandles af skibslægerne ombord på skibene.
Læs mere...

Episode af Kampen ved Dybbøl Natten mellem den 1ste og 2den Paaskedag

Den 28. marts 1864 angreb preussiske tropper Dybbølstillingen for at skaffe plads til anlæg af det planlagte preussiske angrebsanlæg (stormparalleller). De danske tropper opfattede angrebet som en storm på Dybbølstillingen, og de imødegik derfor angrebet voldsomt.
Læs mere...

Udsigt fra Hindsgavl Odde

Hindsgavl ved Lillebælt på Fyn med udsigt over til Jylland.
Læs mere...

Generallieutenant Georg Daniel Gerlach, commanderende General

Generalløjtnant Georg Daniel Gerlach var overgeneral for felthæren under belejringen af Dybbølstillingen.
Læs mere...

Capitain 20de Inf. Reg. F. H. E. H. Stockfleth

Kaptajn Frederik Hannibal Edvard Harald Stockfleth var kommandør for 20. Regiments 2. Kompagni. Han deltog i den danske 8. Brigades modangreb den 18. april 1864. Under angrebet såredes Stockfleth let, hvorefter han under forsøget på at hjælpe en såret officersaspirant ramtes i baghovedet af en geværkugle og var død på stedet.
Læs mere...

Premierlieutenant af 1ste Inf. Reg. P. J. C. Betzholz

Svensk frivillig premierløjtnant Pehr Johan Conrad Betzholz var ansat ved 1. Regiments 5. Kompagni fra den 16. april 1864. Han deltog han i det katastrofale angreb mod et preussisk kompagni ved Lundby den 3. juli 1864, hvor kompagniet mistede 98 mand. Betzholz blev i denne træfning hårdt såret af flere skud, så begge hans arme måtte amputeres på et lazaret i Hobro, hvor han som fange var blevet indlagt. De preussiske læger gjorde en stor indsats for at redde ham, men en lungebetændelse trådte til og han døde den 28. juli 1864.
Læs mere...

Storgaden i Sønderborg

Storgaden i Sønderborg med torvet foran det gamle rådhus i Sønderborg før bombardementet af byen den 2. og 3. april 1864 under den preussiske belejring af Dybbølstillingen.
Læs mere...

Major af 4de Inf. Reg. P. J. F. Bauditz

Major Peter Jacob Frederik Bauditz ved 4. Infanteriregiment, hvor han var chef for 2. Bataljon.
Læs mere...

Oberstløjtnant Charles Beck

Oberstløjtnant Charles Beck var chef for det danske 1. Infanteriregiment.
Læs mere...

Premierlieutenant E. A. Bruhn

Premierløjtnant Ernst Adam Bruhn var ved 17. Infanteriregiment 5. Kompagni. Han blev dræbt af en granat, som gik igennem væggen i blokhuset i Skanse 1 og eksploderede derinde. Ved samme lejlighed dræbtes sekundløjtnant Glørfeldt samt 10 menige og underofficerer, desuden såredes 1 officer og 39 menige.
Læs mere...

I mangel af økse

En situation fra en dansk baraklejr ved Dybbøl under krigen i 1864, hvor soldaterne som regel selv skulle sørge for madlavning.
Læs mere...

Blomstermaler Henry Aumont, Menig i 1ste Inf. Reg,

Henry Aumont blev såret den 6. februar 1864 under kampene ved Sankelmark/Oversø. Han døde den 8. februar 1864 af sårene.
Læs mere...

Premierlieutenant af 3die Inf. Reg. B. D. M. Walter

Premierløjtnant Barthold Detlef Melchior Walter ved 3. Regiments 1. Kompagni lå ommorgenen den 29. juni 1864 med sit regiment i barakkerne ved Vollerup, som hovedreserve i tilfælde af et preussisk landgangsforsøg på Als. Walter hørte tidligt, at der var noget på færde, så han alarmerede sit kompagni, inden der kom ordre om det. Kort tid efter at regimentet var blevet sat ind mod de preussiske landgangsstyrker, ramtes han af et skud i brystet. Han blev ført til Augustenborg lazaret, hvor han døde dagen efter den 30. juni 1864.
Læs mere...

Capitain af 9de Inf. Reg. H. F. V. Meincke

Kaptajn Harald Fredrik Vilhelm Meincke ved 9. Regiment faldt den 3. februar 1864 under et forsøg på at stoppe østrigerne fremrykning mod Kongshøj.
Læs mere...

Efter fægtningen

To danske ambulancesoldater er på vej med en båre for at hente en såret soldat.
Læs mere...

Avisodamperen Freia

Aviso-damperen "Freia". Tegnet af Carl Baagøe og bragt i "To Hundrede træsnit fra krigen i Danmark 1864". [...]
Læs mere...

En ukendt officers grav paa Dybbølbanke

Efter en skitse af R. Petersen.Træsnit bragt i bla. "To hundrede træsnit. Tegninger fra krigen i Danmark 1864"Bragt første gang den 27. november 1864 i Illustreret Tidende nr. 270, 6. bd. [...]
Læs mere...

Feltvagtens Tidsfordriv i ledige Øieblikke ved Strib Færgegaard

Strib var overfartssted til Fredericia. De danske forsyninger til fæstningen Fredericia blev udskibet fra Strib.
Læs mere...

Major Johan Anton Frederik Hoffmann, Stabschef ved 3die Division

Major Johan Anton Frederik Hoffmann var stabschef ved 3. Division. Han blev den 8. marts 1864 såret af en granat foran Fredericia. Han blev bragt til lazarettet i Bogense, hvor han fik begge ben amputeret. Alligevel døde han den 4. maj 1864.
Læs mere...

Et Regiment paa Veien fra Brohovedet til Dybbøl Mølle

På billedet ses chausséen, som er hovedlandevejen mellem Sønderborg og Flensborg. Vejen førte fra pontonbroen over Alssund ved Brohovedskansen over Dybbøl Banke og videre mod Flensborg. Et dansk regiment er under belejringen af Dybbølstillingen i 1864 er på vej til Dybbølstillingen, hvor de herefter skal være i 6 dage.
Læs mere...

Prospect af Brünn

Danske krigsfanger blev fordelt til forskellige fæstninger i Preussen og Østrig under krigen 1864. Her ses byen Brünn (Østrig) - nu Brno i Tjekkiet.
Læs mere...

Christian IX

Christian IX, Konge til Danmark.
Læs mere...

Generalløjtnant de Meza med sin stab

General de Meza med stab inspicerer stillingen og tropperne ved Dannevirke.
Læs mere...

Natteleie paa lægterne af de halvfærdige Baraktage ved Danevirke

Danske soldater på lægterne af de kun halvfærdige barakker bag Danevirkestillingen. Jorden er meget våd pga. af de sidste dages tøvejr.
Læs mere...

Kjøretour til Graasteen paa en holstensk Ægtvogn

Lokale bønder skulle køre for de krigsførende parter, hvilket kaldtes ægtkørsel. Her ses preussiske soldater i en sådan ægtvogn.
Læs mere...

Premierlieutenant af 9de Inf. Reg. C. G. Rosen

Premierløjtnant Carl Gustav Rosen var kommandør for 9. Regiments 8. Kompagni, og han deltog i den danske 8. Brigade modangreb den 18. april 1864. Under angrebet falder Rosen dødeligt såret i maven af et geværprojektil. Han blev bragt til lazarettet i København, hvor han døde den 24. april 1864.
Læs mere...

Contreadmiral Charles Edouard van Dockum

Kontreadmiral Charles Edouard van Dockum var i 1864 chef for Østersø-eskadren, som i første omgang bestod af Fregatterne "Jylland" og "Sjælland" samt korvetterne "Thor" og "Hejmdal". Eskadren skulle blokere de preussiske østersøhavne fra Rügen og til den russiske grænse. Specielt skulle østersøeskadren spærre den preussiske flåde inde i flådehavnene Stralsund, Swinemünde og Danzig.
Læs mere...

Beboere af Sønderborg, paa flugt under Bombardementet

Civile flygter over hals og hoved fra Sønderborg under bombardementet af byen den 2.-3. april 1864.
Læs mere...

Slikken Morgensolskin paa et Gjærde ved Lille-Danevirke

Danske soldater hviler sig på et gærde ved Lille-Danevirke bag Dannevirkestillingen i begyndelsen af februar måned 1864.
Læs mere...

Udsigt fra Kongebroskoven over Snoghøi til Fredericia

Udsigt fra Kongebroskoven på fyn tværsover Lillebælt til Jylland i 1864. Dette var hovedoverfartssted mellem Fyn og Jylland.
Læs mere...

Fregatten Schwarzenberg efter Affairen ved Helgoland, med angivelse af de ramte steder

Den østrigske fregat "Schwarzenberg" med angivelse af træffere efter kampen den 9. maj 1864 mellem den danske Nordsøskadre og den forenede østrigsk-preussiske eskadre.
Læs mere...

Udsigt fra Mølleby i Sønderborg over Alssund og Dybbøl Banke

Dybbøl Banke i baggrunden set fra en af bakkerne (Mølleby) omkring Sønderborg under krigen i 1864. Dybbøl Mølle anes på toppen af Dybbøl Banke og under den ses Skt. Marie Kirke.
Læs mere...

Den preussiske stab, på lystsejlads fra Århus, lander ved Helgenæs

Under den første våbenhvile (12. maj - 26. juni) i krigen 1864 havde de preussisk og østrigske tropper besat Jylland helt op til Limfjorden. Den fredelige periode under våbenhvilen blev brugt til at komme til kræfter igen ovenpå de første måneders anstrengende tjeneste i krigen. Her er Officerer fra den preussiske generalstab under en udflugt med sejlbåd fra Århus til Helgenæs.
Læs mere...

Soldater ved Rendsborg tilberedende Middagsmad af deres Naturalforplejning

En soldat kløver et bræt med sin fodfolkssabel og tre andre soldater laver mad over to bål. Vasketøj hænger til tørre.
Læs mere...

Vesterhavs-Flotillen

En afdeling af Vesterhavs-flotillen ødelægger fjendens transportbåde ved Dagebøl den 12. juli 1864.
Læs mere...

Oberst Lasson

Oberst Georg Henrik Lasson var i 1864 chef for 1. Infanteribrigade og faldt den 18. april 1864 under stormen på Dybbølstillingen under forsøget på at samle flygtende danske afdelinger til en forsat kamp mod de fremrykkende preussiske styrker, efter at de fleste danske skanser var faldet.
Læs mere...

Kaffeselskab foran barakkerne ved Store Danevirke

Der er sandsynligvis tale om en marketender, som har indrettet en lille bod til salg af bla. kaffe, som den lille gruppe danske soldater nyder midt i vintekulden i januar 1864.
Læs mere...

Fru Marie Rasch

Fru Marie Rasch ejede Hotel Rasch i Flensborg, hvor officerer yndede at komme. Hotellet lå på hjørnet af Storegaden (Große Str.) og Nørretorv (Norder Markt). Marie Rasch gjorde en stor indsats for at hjælpe de mange danske sårede på lazaretterne i Flensborg. Også de danske krigsfangerne, som passerede gennem Flensborg, nød godt af hendes hjælp.
Læs mere...

En sovesal på Gottorp Slot

En sovesal på Gottorp Slot. Gottorp Slot i Slesvig by blev af danskerne brugt som kaserne mellem de to slesvigske krige. Under krigene blev det desuden brugt som lazaret.
Læs mere...

Premierlieutenat af 11.te Inf. Reg. J. F. Lund

Johan Frederik Lund var premierløjtnant ved 11. Infanteriregiment.
Læs mere...

En preussisk Parlamentaire ved Forposterne i Sundeved

I forgrunden ses den preussiske forpostlinie overfor den danske forpostlinie, som ses i bagrunden foran skanserne, der ligger på toppen af Dybbøl Banke. En preussisk parlamentær til hest med hornblæser og fanebærer med hvidt flag (parlamentær).
Læs mere...

Vore Forposter ved den nordlige Ende af Jernbanebroen i Rendsborg

To danske forposter på vagt ved jernbanebroen over Ejderen i Rendsburg i januar 1864.
Læs mere...

Secondlieutenant af 1ste Inf. Reg. H. P. C. Hjort

Sekondløjtnant Hans Peter Carl Ernst Vilhelm Hjort ved 1. Regiment blev såret i knæet den 3. februar 1864 ved Overselk under kampene foran Danevirke. Han blev lagt ind i et hus, men blev senere taget til fange af de fremrykkende østrigske tropper, som sendte ham til lazarettet i Rendsburg, hvor benet blev amputeret.
Læs mere...

Lasarethet i "Borgerforeningens" Locale i Flensborg

Danskerne havde indrettet flere lazaretter i Flensborg som fx ses her i Borgeforeningens lokaler. Lazaretterne var oprette i forbindelse med den danske hærs besættelse af Danevirkestillingen.
Læs mere...

Rolf Krake i Vemmingbund

Skibet skulle under den preussiske belejring af Dybbølstillingen i 1864 støtte den udsatte venstre fløj i stillingen. Dette gjorde skibet med stor succes den 28. marts 1864. Rolf Krake var også i aktion den 18. april 1864, men det kunne ikke forhindre det danske nederlag.
Læs mere...

Morgenbesøg hos underlægen

En dansk soldat, der har meldt sig syg, er til undersøgelse hos regimentets underlæge.
Læs mere...

Danmarks Bastion i Fredericia Fæstning

En af bastionerne i fæstningen Fredericia efter at den var opgivet og forladt den 28. april 1864.
Læs mere...

Preussisk bedrift i Aarhus

Preussiske soldater i Århus er i færd med at rekvirere kvæg til den allierede besættelsesmagt under våbenhvilen (12. maj - 26. juni) i krigen 1864.
Læs mere...

Secondlieutenant af 20de Inf. Reg. E. F. Køhler

Emil Ferdinand Køhler var sekondløjtnant ved 20. Infanteriregiments 3. Kompagni. Han blev såret ved Havreballepasset i kampene omkring Gudsø foran Fredericia den 8. marts 1864. Han blev bragt til lazarettet i Fredericia, hvor han døde dagen efter den 9. marts 1864.
Læs mere...

Skandsearbeide ved Dybbøl

Danske soldater på skansearbejde i Dybbølstillingen under krigen 1864.
Læs mere...

Premierlieutenant F. L. Winsløv, af 4de Inf. Reg.

Premierløjtnant Frantz Ludvig Winsløw faldt under kampene foran Dybbølstillingen den 17. marts 1864 ramt af en kugle i hovedet.
Læs mere...

Premierlieutenant af 4de Drag. Reg. F. W. Meulengracht

Premierløjtnant Frederik Vilhelm Meulengracht ved 4. Dragonregiment blev såret ved Mysunde den 2. februar og døde den 4. februar 1864.
Læs mere...

Orlogsmatroser på Landlov

Under våbenhvilen i krigen 1864 fra den 12. maj til den 26. juni fik mange tropper ved hær og flåde orlog. Her ses danske matroser i løftet stemning måske på vej hjem for at besøge familierne.
Læs mere...

Generallieutenant P. F. Steinmann

Generalløjtnant Peter Frederik Steinmann havde i begyndelsen af krigen 1864 kommandoen over 3. Division, som skulle tage sig forsvaret af den centrale del af Danevirkestillingen. Under tilbagetrækningen fra Danevirkestillingen skulle Steinmann med 3. Division dække dette, hvilket han gjorde med stor dygtighed. Under disse kampe blev han såret, men han kom sig hurtigt og overtog herefter kommandoen over 1. Division i Dybbølstillingen. Efter nederlaget og tabet af Dybbølstillingen den 18. april 1864 fik han overdraget overkommandoen over de tilbageværende styrker på Als, og skulle nu tage sig af øen forsvar.
Læs mere...

Capitain H. S. Gyldenfeldt, af 10de Inf. Reg.

Kaptajn Holger Scheel Gyldenfeldt ved 10. Regiment var chef for regimentets 2. Bataljon. Han havde den 19. marts 1864 søgt dækning lige nord for Skanse 2 sammen med sin adjudant sekundløjtnant Carlson, da en granat fra Broagerland slog ned i voldkronen på Skanse 2 og granatstumperne fra granaten dræbte dem begge samt en menig på stedet.
Læs mere...

Første Infanteriregiment i Haandgemæng med Regimentet "Martini"

Kampen den 6. februar 1864 mellem Sankelmark og Oversø mellem det danske 1. Regiment og det østrigske regiment Martini, som her angiber. Nærkampen foregår med bajonet og kolbe.
Læs mere...

Begyndelsen af Fægtningen den 22de Februar i Sundeved

Dansk fremstilling af kampen den 22. februar 1864 foran Dybbølstillingen. Den dansk fægtningslinje ses på begge side af landevejen, der fører til Flensborg.
Læs mere...

De danske grav på Christianssands Kirkegaard

Efter kampen mellem den danske Nordsøeskadre og den forenede østrigsk-preussiske eskadre den 9. maj 1864 ved Helgoland sejlede den danske eskadre til Kristiansand i Norge, hvor man bragte de døde og sårede i land.
Læs mere...

Træffere på fregatten Jylland

Den danske fregat "Jylland" med angivelse af træffere efter kampen den 9. maj 1864 mellem den forenede østrigsk-preussiske eskadre og den danske Nordsø-eskadre.
Læs mere...

Den af preusserne ødelagte Jernbanebro over Langaa

Langå-broen blev sprængt af de preussiske besættelsestropper i Jylland den 26. juni 1864. Men den almindelige togdrift mellem Århus og Langå blev allerede genoptaget fra den 13. september. Passagererne måtte ved Langåbroen transporteres med en pram (en kåg) over åen, hvorefter de igen gik ind i et nyt tog, så de kunne fortsætte rejsen.
Læs mere...

Nørretorv i Flensborg

Træsnit bragt i bla. "To hundrede træsnit fra krigen i Danmark 1864" [...]
Læs mere...

I en skandse ved Dybbøl

Den danske Skanse 6 i Dybbølstillingen under beskydning.
Læs mere...

Ved Dybbøl Kirke den 17. marts 1864

Den 17. marts 1864 foretager de danske tropper et udfald fra Dybbølstillingen i retning mod nordvest (Ragebøl) for at få bedre kendskab til de belejrende preussiske troppers placering.
Læs mere...

"Fra Gaden" i Slesvig den 6te Februar

Hovedparten af indbyggerne i Slesvig by jublede over danskerne tilbagetrækning fra Danevirkestillingen. De slesvig-holstenske og østrigske faner vejer fra husene.
Læs mere...

Generalmajor P. H. C. du Plat, Commandeur for 2den Division

Generalmajor Peter Henrik Claude du Plat faldt forsøgte under stormen den 18. april 1864 bag et gærde foran baraklejren at få overblik over situationen under sammenbrudet af den danske 8. Brigades modangreb, da han sammen med majorerne Schau og Rosen ramtes af geværkugler - alle døde.
Læs mere...

Mlle Godeau paa Sønderborg Theater

For at adsprede de danske soldater i Dybbølstillingen i 1864 blev der arrangeret underholdning på Sønderborg Teater, som lå i det senere Hotel Alssund.
Læs mere...

Fru Caroline Stahnke

Købmand Stahnkes hustru i Flensborg skaffede fornødenheder til de mange danske fanger samt sårede på lazaretterne i Flensborg under krigen i 1864.
Læs mere...

Artilleriløjtnant C. W. B. Castenschiold

Sekondløjtnant Carl Wilhelm Behagen Castenschiold (Castenskjold) var i 1864 ved fæstningsartilleriet. Castenschiold var fra den 20. marts 1864 i Skanse 2, hvor han sammen med løjtnant Anker skiftedes til at have kommandoen.
Læs mere...

Paa Post i Dybbøl Skandser

En dansk soldat står vagt ved en svær fæstningskanon i en skanse på Dybbøl.
Læs mere...

Premierlieutenant af 18de Inf. Reg. F. W. Bruun

Portræt af premierløjtnant og kompagnichef Frederik Vilhelm Bruun ved 18. Infanteriregiment. Han faldt under kampen den 22. februar tæt ved Bøffelkobbelskov.
Læs mere...

Prins Friedrich Carl og Friherre von Gablenz

Ludvig, Friherre v. Gablenz, Feltmarskalløjtnant og chef for det østrigske ekspeditionskorps (til venstre) samt Prins Friedrich Carl af Preussen, kommandør for det preussiske ekspeditionskorps.
Læs mere...

Korsør-Dampskibets ankomst til Aarhuus under Vaabenhvilen

På trods af at Jylland op til Limfjorden under våbenhvilen i krigen 1864 var besat af preussiske og østrigske tropper, så kunne man stadig rejse mellem den enkelte landsdele. Her ses damperen fra Korsør, som netop er ankommet til Århus.
Læs mere...

Ellevte Infanteriregiment afslaar et Chok af "Lichtenstein-Husarer"

Det danske 11. Regiment afslår et angreb af de berømmede østrigske Lichtenstein-husarer (Husaren-Regiment nr. 9), under kampene ved Sankelmark/Oversø den 6. februar 1864.
Læs mere...

Secondlieutenant af 3die Inf. Reg. C. A. W. Bluhme

Sekondløjtnant Carl Andreas Wandel Bluhme ved 3. Regiment blev såret ved Mysunde den 2. februar og døde den 3. marts 1864.
Læs mere...

Capitain af 2det Inf. Reg. S. U. R. Lundbye

Kaptajn Sigvard Urne Rosenvinge Lundbye ved 2. Regiment var den 18. april chef for regimentets 2. Bataljon i stedet for major Johan Ditlev Høst, der var syg. Lundbye ledede forsvaret af den danske Skanse 4 under kampen den 18. april 1864. Efter skansen var omringet og prøjsiske tropper var trængt ind i selve skansen, overgiver han sig med hele skansebesætningen.
Læs mere...

Capitain af 22de Inf. Reg. O. P. T. Grüner

Kaptajn Otto Peter Traugott Grüner kommandør for 22. Regiments 2. Kompagni. Under slaget den 18. april 1864 stod Grüner med sit 2. kompagni i løbegraven mellem Skanse 2 og Skanse 3. Kompagnierne på hver side af Grüners kompagni blev drevet tilbage af de preussiske stormkolonner, hvorefter Grüners kompagni blev omringet og nedkæmpet. Grüner fik en kugle gennem hovedet. Under denne kamp faldt udover Grüner to officerer, en officersaspirant og 3 underofficerer.
Læs mere...

Prospect af Sønderborg, tilvenstre Foden af Dybbøl Banke

Sønderborg Slot og indsejlingen til Sønderborg set fra foden af Dybbøl Banke i 1864.
Læs mere...

En Strandvagthytte ved Alssund

En primitiv hytte bygget bygget af forhåndenværende materialer til nogle af de mange danske vagtposter (strandvagter) langs Alssund.
Læs mere...

Parti af slotsgården på Gottorp

Den indre gårdsplads på Gottorp Slot i Slesvig by, som både i Treårskrigen og i krigen 1864 blev brugt som lazaret.
Læs mere...

Skanse 6 på Dybbøl

Billedet viser skanse 6 i Dybbølstillingen før det preussiske bombardement begynder den 15. marts 1864.
Læs mere...

En Sneehytte ved Forposterne i Sundeved

En dansk forpost i Sundeved foran Dybbølstillingen under krigen i 1864. Der er nok tale om en feltvagt, hvilket vil sige 30-40 soldater.
Læs mere...

Menig Jens Paludan-Møller

Cand. theol. Jens Paludan-Møller, menig i det danske 1. Regiment.
Læs mere...

Parti af Danevirke med en af de nye skanser, Thyras vold og Valdemarsmuren

De nye skanser i Danevirkestillingen var anlagt i 1861 og lå foran eller som her i selve Danevirkevolden. I baggrunden ses Skanse 14 og til højre den gamle Valdersmarmur.
Læs mere...

Fæstningen Salzburg

Danske krigsfanger blev fordelt til forskellige fæstninger i Preussen og Østrig under krigen 1864. Her ses fæstningen i Salzburg (Østrig).
Læs mere...

Sønderborg brænder

Sønderborg, som her ses fra Sundevedsiden, brænder under bombardementet den 2.-3. april 1864.
Læs mere...

Det indre af logisskibet Dronning Marie

Logiskibet "Dronning Marie" var en gammel udrangeret fregat bygget i 1824. Den var oprindeligt udrustet med 60 kanoner og blev anvendt under Treårskrigen. Men i 1864 var den udrangeret og lå i København som logiskib.
Læs mere...

Parti af Hestetorvet i Slesvig

Danske soldater på hestetorvet i Slesvig by i december 1863.
Læs mere...

"En Boeuf paa Feltfod"

En dansk officer og nogle menige soldater steger bøf eller noget andet over et ildsted i en gård.
Læs mere...

Sønderborg havn

Frederik VII's bro over Alssund, set fra den nordlige møllebakke ved Sønderborg. I midten af billedet ses Sønderborg Slot, der ligger ved indsejlingen til Alssund.
Læs mere...

Skruefregatten Sjælland

Fregatten var en af fire danske upansrede skruefregatter alle bygget i 1850'erne efter næsten de samme tegninger og de var udrustet med 30-32 30 pds. glatløbede kanoner samt 8-12 riflede 12 pds. kanoner.
Læs mere...

Oberst T. C. Faaborg, Commandeur for 4de Inf. Brigade

Oberst Theodor Christian Faaborg kommandør for 4. Infanteribrigade (4. og 6. Regiment). Han falder under forsvaret af Als den 29. juni 1864.
Læs mere...

Troppers afmarch ad jernbanen

Troppers afmarch med jernbanen fra Københavns Banegård i 1861. Billedet er egentlig fra uroen i 1861, men det blev påny anvendt i december 1863 for vise mobiliseringen.
Læs mere...

Paa Forpost den 1st Februar 1864

Danske forposter i skyder på fjendtlige forposter den 1. februar 1864 under tilbagetrækningen fra Ejderen til Dannevirkestillingen.
Læs mere...

Major C. F. M. Rohweder, Commandeur for 10de Inf. Reg.

Major Christian Frederik Marius Rohweder var kommandør for 10. Regiment. Han ramtes natten mellem den 12. og 13. april i brystet af en preussisk granat eller stumper fra denne. Han var dræbt på stedet.
Læs mere...

Sønderborg havn

Sønderborg havn var indtil midten af marts 1864 forsyningshavn for Dybbølstillingen. På billedet ses to dampere, den ene med dampen oppe, som lodser forsyninger og tropper på kajen foran Sønderborg Slot.
Læs mere...

Mr. William E. Hall og Mr. Auberon Herbert

Disse to englændere var af nysgerrighed rejst til Danmark for at opleve krigen i 1864. Under deres ophold i Sønderborg blev de noget ekscentriske englændere efterhånden respekteret, da de færdedes i skanserne selv under den værste granatild, og under kampene den 28. marts (påskedag) hjalp de de danske ambulancesoldater med at bringe sårede tilbage fra skanserne på Dybbøl Banke. For dette modtog Auberon Herbet dannebrogsordenens ridderkors.
Læs mere...

Premierlieutenant af 10de Inf. Reg.H. E. Petersen

Premierløjtnant Harald Edvard Petersen ved 10. Regiment faldt under kampene foran Dybbølstillingen den 28. marts 1864, da han med sit kompagni gik frem mod Dybbøløsten for at tilbageerobre landsbyen. Angrebet lykkedes men Petersen ramtes af en preussisk geværkugle, og han døde få timer senere.
Læs mere...

Krigsminister Christian Carl Lundbye

Portræt af den danske krigsminister i 1864 oberst Christian Carl Lundbye.
Læs mere...

Major i Generalstaben E. F. Schau, Stabschef ved 2den Division

Ernst Frederik Schau var major i Generalstaben og stabschef ved 2. Division. Schau blev dødeligt såret af en geværkugle den 18. april 1864 under stormen på Dybbølstillingen.
Læs mere...

Prospect af Slesvig og Haddeby, med omegn, set fra skanserne vestfor Frederiksberg

Den del af centrum i Dannevirkestillingen, som grænser op til Slesvig by.
Læs mere...

Scener ved en marketendervogn

Marketenderne var en slags kræmmere, der som ansat ved regimentet tjente deres egen løn.
Læs mere...

Portrætter af danske officerer

Protrætter af faldne danske officerer i krigen 1864. Fra venstre: Sekundløjtnant af 3. Infanteriregiment Carl Andreas Wandel Bluhme, såret den 2. februar 1864 ved Mysunde og død den 3. marts 1864. Kaptajn af 18. Infanteriregiment Ludvig Carl Christ [...]
Læs mere...

vore danske soldaters morgentoilette

De danske soldater, der er indkvarteret i en by - muligvis Slesvig - vasker sig om morgenen. Det er i januar måned og det er frostvejr. Bemærk at vandpumpen er omviklet med isolerende halm.
Læs mere...

En scene på batteriet i en orlogsmand

En dansk sømand på et af de danske krigsskibe bliver klippet af en kammerat.
Læs mere...

Sundeveds Kyst, taget fra Anrkilsøre paa Als

Det danske krigsskib Absalon ses her ud for pynten på Kærhalvøen ved Arnkilsøre. Skibet var under den første del af belejringen af Dybbølstiliingen i 1864 stationeret ved nordenden af Als, hvor den skulle forhindre overraskende angreb mod Als, hvilket var en stor fare for Dybbølstillingen.
Læs mere...

Troppetransport med dampskib

En dansk troppetranport afgår fra København til Slesvig med dampskibet "Aurora" den 30. november 1863.
Læs mere...

Panserkorvetten Danebrog

Dannebrog var et moderne panserskib udrustet med 15 svære 60-pundige kanoner. Skibet indgik i den danske flådestyrke ved Als fra slutningen af marts 1864.
Læs mere...

Søtræfningen ved Helgoland den 9de Mai 1864

Skildring af kampen mellem den danske Nørdsøeskadre og en østrig-preussisk flådeafdeling den 9. maj 1864 ved Helgoland.
Læs mere...

Secondlieutenant C. L. Roos, af 20de Inf. Reg.

Svensk frivillig sekundløjtnant Carl Leonard Roos ved 20. Regiment deltog i den danske 8. Brigades modangreb under den preussiske storm på Dybbølstillingen den 18. april 1864. Under modangrebet faldt han, men der findes ingen beretninger om omstændighederne ved hans død.
Læs mere...

Orlogscapitain Edouard Suenson

Orlogskaptajn Edouard Suenson var chef for den danske Nordsø-skadre, som slog den østrig-preussiske eskadre ved Helgoland den 9. maj 1864.
Læs mere...

Major i Generalstaben S. L. S. v. Rosen, souschef ved Armeens Overcommando

Carl Ludvig Sigismund von Rosen var major i Generalstaben og souschef i Armeens Overkommando. Han faldt dødeligt såret af en geværkugle den 18. april 1864 under stormen på Dybbølstillingen. Han faldt sammen med General du Plat og major Schau, da de var fremme for at få overblik over situationen under den danske 8. Brigades modangreb. Rosen blev hårdt såret bragt til Nybøl lazaret, hvor han døde samme dag.
Læs mere...

Sandbjerg Gods

Grevskabet Sandbjergs hovedgård ved Alssund set fra Als.
Læs mere...

En muciserende Cavalleri-piket i Dybbøl-østen

Et piket bestående af danske dragoner foran Dybbølstillingen underholder med en koncert med forhåndenværende midler.
Læs mere...

Grav i Munkvolstrup Skov

Graven rummer 12 danske og 22 østrigske faldne efter kampen den 6. februar 1864 ved Sankelmark.
Læs mere...