Vis tidligere udgaver...

1864-Tidende

18. maj 1864

  • 3333Portræt af den danske krigsminister i 1864 oberst Christian Carl Lundbye.
    BilledeTekst

  • 3333Christian Emilius Reich afløste Lundbye som krigsminister den 18. maj 1864. Han havde indtil da været souschef under general Lunding i Fredericia indtil rømningen af fæstningen. Derefter var han udnævnt til chef for Københavns Søbefæstning.
    BilledeTekst

Krigsministeren afskediget!

Den danske krigsminister Carl Christen Lundbye er bukket under for det store pres og er blevet afskediget. Han forlader samtidig den danske hær.

Af Ditte Kock, 2012

C.C. Lundbye har været krigsminister siden august 1863, men ikke med stor succes. Dette skyldes til dels at han mangler nogle væsentlige forudsætninger for at blive en god krigsminister. Han er uddannet artillerist og god til det, men han har ingen taktisk uddannelse og krigserfaring, og er derfor meget usikker i sin vurdering af militære situationer. Han har desuden ikke formået at få folk til at adlyde ham, men har til gengæld været for god til at adlyde andre. Han rømmede ikke Dybbølstillingen inden stormen, da konseilspræsident Monrad var imod det, og rømmede Fredericia, fordi han blev presset af kongen.

Lundbye bliver erstattet af sin diametrale modsætning, den 42-årige oberstløjtnant Christian Emilius Reich. Reich er en dygtig militærmand, er selvstændig og har et vindende væsen. Han siger sin mening og tør træffe de nødvendige beslutninger. Han har hidtil været meget imod krigsministeriets indblanding i militære beslutninger, og mener disse skal, og bedst kan, træffes af overkommandoen. Derfor er hans første handling som krigsminister at meddele armeens overkommando at de har den egentlige kommando og lov til at træffe de beslutninger de anser som rigtige. 


 

* * *
Brugerkommentarer til 1864-Tidende via Facebook