Vis tidligere udgaver...

1864-Tidende

15. maj 1864

  På kantonnementsfod

  Den danske armé bliver indkvarteret privat.

  Af Ditte Kock, 2012

  Da krigshandlingerne i øjeblikket er suspenderet, har den danske krigsminister Carl Lundbye bestemt, at den aktive armé skal sættes på kantonnementsfod. Det betyder, at soldater og officerer bliver indkvarteret hos private familier, nogle i selve stuehuset, andre i laden hvis der ikke er plads. 1864-Tidendes journalist har fået tilladelse til at se et brev, som en soldat just har skrevet til sin mor: 
  Her i Adserballe har jeg det godt; jeg bor hos en Skomagerenke med en hel Rede fuld af kønne Børn.  Mit Natteleje har jeg foretrukket at rede ude i Laden i Stedet for at svede selv tredje under en Hvergarnsdyne i en ikke meget bred Seng. Et Lagen har jeg faaet af Konen, min Kappe har jeg over mig, saa jeg kan klæde mig af og sover vist meget bedre end vor stakkels Konge; han maa have det slemt i denne Tid.

  Slesvigere får ikke orlov
  To dage efter overgeneral Gerlach har befalet, at kun officerer og underofficerer kan få bevilliget orlov, bestemmer krigsministeriet, at ingen soldater på orlov må rejse til de områder af landet, der er besat af fjenden. De officerer der kommer fra Slesvig og Holsten må ikke rejse hjem og besøge deres familier. En udstedt orlov må desuden ikke vare længere end otte dage, og alle skal være tilbage i tjeneste inden våbenhvilens udløb. Til gengæld bliver tilladelsen udvidet, så den også gælder for officersaspiranter.

   

  * * *
  Brugerkommentarer til 1864-Tidende via Facebook