Vis tidligere udgaver...

1864-Tidende

13. maj 1864

  Kærkommen hvile

  Våbenhvilen skal benyttes til at videreuddanne de danske soldater.

  Af Ditte Kock, 2012

  Våbenhvilen giver den danske armé en kærkommen mulighed for at komme til kræfter igen og få genopbygget efter de hårde krigsmåneder. Den danske overgeneral Georg Daniel Gerlach har befalet armeen, at våbenhvileperioden hovedsageligt skal benyttes til videreuddannelse af de danske tropper. Det er derfor ikke muligt for de menige soldater at få bevilliget orlov, så de kan tage hjem og besøge deres familie. Gerlach tillader dog afdelingskommandørerne at bevillige en kort orlov til officerer og underofficerer, men det må kun ske undtagelsesvist og det skal i hvert tilfælde sikres, at orloven ikke forstyrrer arbejdet ved arméen.

   

  * * *
  Brugerkommentarer til 1864-Tidende via Facebook