Vis tidligere udgaver...

1864-Tidende

6. maj 1864

  På vej mod det samme farvand

  Både den danske og den allierede eskadre sætter kurs mod Helgoland.

  Af Lars Lindeberg, 1964

  Den. 6. maj 1864 satte den danske nordsøeskadre endelig kurs sydpå, og dagen efter forlod den allierede eskadre Elben og sejlede ud i Helgolandsbugten. Begge eskadre var således på vej mod det samme farvand, hvortil også en engelsk fregat, "Aurora" blev dirigeret for at overvåge, at det dengang engelske Helgolands neutralitet blev respekteret af de krigsførende.
  I Nordjylland rykkede General Falckensteins hovedstyrke den 7. maj frem til Ålborg og kort efter indtraf generalen selv for at se på forholdene.

  Fra Als og Fyn forelå intet nyt.

   

  * * *
  Brugerkommentarer til 1864-Tidende via Facebook