Vis tidligere udgaver...

1864-Tidende

5. maj 1864

 • 4444Erobrede kanoner opstillet i Berlin som krigstrofæer.
  BilledeTekst

 • 4444Erobrede kanoner opstillet i Berlin som krigstrofæer.
  BilledeTekst

 • 4444Erobrede kanoner opstillet i Berlin som krigstrofæer.
  BilledeTekst

 • 4444Erobrede kanoner opstillet i Berlin som krigstrofæer.
  BilledeTekst

 • 4444Erobrede kanoner opstillet i Berlin som krigstrofæer.
  BilledeTekst

 • 4444Erobrede kanoner opstillet i Berlin som krigstrofæer.
  BilledeTekst

 • 4444Erobrede kanoner opstillet i Berlin som krigstrofæer.
  BilledeTekst

 • 4444Erobrede kanoner opstillet i Berlin som krigstrofæer.
  BilledeTekst

 • 4444Erobrede kanoner opstillet i Berlin som krigstrofæer.
  BilledeTekst

 • 4444Erobrede kanoner opstillet i Berlin som krigstrofæer.
  BilledeTekst

Preusserne når Limfjorden

Stormtropperne fra Dybbøl holder sejrsparade i Berlin med erobret dansk skyts.

Af Lars Lindeberg, 1964

Det var krigsminister Lundbyes tanke at forstærke General Hegermann-Lindencrones division til et armékorps, og den 4. maj 1864 ankom yderligere forstærkninger, nemlig Livgarden. Senere fulgte 7. og 14. Regiment.

Samtidig tiltrådte General Falckensteins korps marchen nordpå og nåede i løbet af dagen Hobro. En stærk rytterstyrke blev sendt mod Ålborg.

I Berlin blev der holdt sejrsparade. Stormtropperne fra Dybbøl marcherede gennem byen med Prins Friedrich Karl i spidsen og blev modtaget af Kong Wilhelm I under udfoldelse af militærisk pomp og pragt. Erobret dansk skyts indgik i sejrsoptoget gennem den preussiske hovedstad.

Ved Limfjorden
Den. 5. maj 1864 stødte fregatten ?Jylland? til Suenson Nordsø-eskadre ud for Christianssand, men da den nyankomne først skulle have kompletteret sine forsyninger, kunne man ikke straks sætte kurs sydpå.

Samme dag nåede den preussiske rytterstyrke af General  Falckensteins korps Ålborg. Fra møllebakken syd for byen skød preusserne et par skud mod de danske forskansninger på den nordlige bred af Limfjorden, men det kom ikke til nogen kamp. Preusserne blev stående i Ålborg for at afvente Falckensteins hovedstyrke.

Hverken strandvagterne på Fyn eller på Als rapporterede noget usædvaneligt.

 

* * *
Brugerkommentarer til 1864-Tidende via Facebook