Vis tidligere udgaver...

1864-Tidende

2. maj 1864

  • 3333Den fremskudte lejr foran Frederica sprænges af de allierede den 3. maj 1864.
    BilledeTekst

Planer om invasion

Fregatten "Jylland" sendes til forstærkning af Nordsø-eskadren.

Af Lars Lindeberg, 1964

General Moltke ankom til det allierede hovedkvarter i Vejle den 2. maj 1864 for at overtage posten som stabschef. Samtidig  afløste Prins Friedrich Karl den gamle General Wrangel som øverstkommanderende for de allierede styrker i Danmark.

Moltke havde store planer om en overgang til Fyn, og dagen efter sin ankomst, den 3. maj 1864 rekognoscerede han kysten langs Lillebælt. Det var hans tanke, at den østrigske General Gablenz skulle gennemføre operationen med to østrigske og to preussiske brigader, men Gablenz insisterede på, at han først ville indhente instrukser hos sin regering i Wien, så foreløbig blev invasionsplanerne lagt på hylden.

I Christianssand havde Orlogskaptajn Suenson fået meddelelsen om at den allierede eskadre var på vej op i Nordsøen. Men foreløbig fik han blot ordre til at krydse mellem Christianssand og Hanstholm for at vente på fregatten "Jylland", som var på vej for at slutte sig til hans eskadre.

Admiral Tegethoff var  i mellemtiden stukket til søs med sin eskadre og gik til Cuxhafen. Han var overbevist om at møde danskerne undervejs, men blev skuffet.

 

* * *
Brugerkommentarer til 1864-Tidende via Facebook