Vis tidligere udgaver...

1864-Tidende

1. maj 1864

  • 3333Admiral Wilhelm von Tegethoff var chef for den allierede eskadre.
    BilledeTekst

  • 3333Orlogskaptajn Edouard Suenson var chef for den danske Nordsø-skadre, som slog den østrig-preussiske eskadre ved Helgoland den 9. maj 1864.
    BilledeTekst

Allierede skibe på vej nordpå

Søslag under opsejling i Nordsøen.

Af Lars Lindeberg, 1964

Den 1. maj 1864 forenedes en østrigsk og en preussisk flådeafdeling ud for den hollandske ø Texel. Det var de to østrigske fregatter "Schwarzenberg" og "Radetsky" og de tre preussiske kanonbåd "Blitz", "Basilisk" og "Adler".

Begge flådeafdelinger lå ved krigsudbruddet i Middelhavet, men var dirigeret nordpå, da Danmark sendte fregatten "Niels Juel" til Den engelske Kanal for at opbringe fjendtlige handelsskibe.

Igennem aviser og diplomatiske forbindelser i de neutrale lande havde det danske marineministerium kunnet følge de østrigsk-preussiske flådebevægelser ganske nøje, og da fjenden stadig rykkede nærmere, besluttede man at udruste en Nordsø eskadre under Orlogskaptajn Suenson.  I midten af april var den samlet i Helgolands-bugten. Den bestod af "Niels Juel" og korvetterne "Dagmar" og "Hejmdal".

Snarligt møde
I slutningen af april var Suenson kommet helt i vildrede med krigssituationen. De chiffertelegrammer, han modtog fra marineministeriet, var på grund af en misforståelse blevet skrevet galt af, så de sagde ham intet. Samtidig fik han ad andre kanaler meddelelse om Dybbøls fald. Han besluttede derfor at gå til Christinssand i Norge for at få nærmere underretninger, og her lå han med sin eskadre den 1., da preusserne og østrigerne saluterede hinanden velkommen ud for Texel.

Den allierede eskadre stod under kommando af Admiral Tegethoff. Han havde også kunnet følge de danske skibes bevægelser, men han vidste ikke, at danskerne netop havde forladt Helgolands-bugten, så han var forberedt på et snarligt møde.

På krigsskuepladsen i land var der ro overalt. Den eneste forandring var, at 9. Brigade den dag ankom til Ålborg og blev underlagt General Hegermann-Lindencrones 4. Division.

 

* * *
Brugerkommentarer til 1864-Tidende via Facebook