Vis tidligere udgaver...

1864-Tidende

30. april 1864

  • 4444Den ødelagte Skanse 4 i Dybbølstillingen tegnet af den engelske kunstner Robert Landells den 30. april 1864. Civile besøgende vises rundt af preussiske officerer.
    BilledeTekst

  • 4444Den ødelagte Skanse 6 i Dybbølstillingen tegnet af den engelske kunstner Robert Landells den 30. april 1864.
    BilledeTekst

Sidste dansker bag Limfjorden

Ny preussisk general for besættelseshæren i Jylland.

Af Lars Lindeberg, 1964

Det preussiske garderkorps nåede Århus den 30. april 1864 og fik kontakt med Münsters Division, der midlertidig var gået tilbage til Randers.

Samme dag fik Oberstløjtnant Bech ordre til at gå bag Limfjorden. Han havde hidtil stået syd for Ålborg for at beskytte broerne over fjorden.

I det allierede hovedkvarter fik den preussiske General Falckenstein ordre til at overtage kommandoen over hele besættelseshæren i det nordlige Jylland.

 

* * *
Brugerkommentarer til 1864-Tidende via Facebook