Vis tidligere udgaver...

1864-Tidende

28. april 1864

 • 4444Blokhus i Islands Bastion i Fredericia Fæstning efter at danskerne har forladt den.
  BilledeTekst

 • 4444Fredericia Fæstning med Kongens Port efter at fæstningen var blevet beordret opgivet og de danske tropper den 29. april 1864 havde trukket sig tilbage til Fyn.
  BilledeTekst

 • 3333En af bastionerne i fæstningen Fredericia efter at den var opgivet og forladt den 28. april 1864.
  BilledeTekst

 • 4444Danmarksbastionen i Fredericia efter at de østrigske tropper har overtaget Fredericia fæstningen, da danskerne trak sig tilbage til Fyn den 29. april 1864.
  BilledeTekst

Rømningen tilendebragt

Omtrent halvdelen af Fredericias skyts ført til Fyn.

Af Lars Lindeberg, 1964

Kl. 4.15 om morgenen den 28. april 1864 telegraferede krigsministeren som svar på overkommandoens anmodning om at måtte indstille Fredericia rømning: "Tropperne må helst forlade Fredericia, og denne på opfordring helst overgive sig. Befalingsmænd må i særdeleshed reddes fra fæstningen."

Altså fortsatte rømningen, og mod forventning forholdt østrigerne foran fæstningen sig i ro. Kl. 1 om aftenen inddroges de danske forposter, og ved midnatstid forlod de sidste danske tropper Fredericia.

Det var da lykkedes at redde alt det riflede skyts og en del af det glatløbede, i alt 101 kanoner og morterer. Desuden var så godt som alt krigsmateriel blevet overført til Fyn. Tilbage på Fredericias volde stod 241 stykker skyts, fornaglede og ubrugelige.

Division Münster fik i løbet af dagen ordre til at gå til Hobro og senere til Ålborg. Det preussiske gardekorps, der hidtil havde stået i Sundeved, blev samme dag sat i march norpå for at danne reserve for Münsters division.

 

* * *
Brugerkommentarer til 1864-Tidende via Facebook